FAKTY

Przedszkolaki już gotowe

Do 12 miejskich przedszkoli zostało przyjętych 1960 dzieci. Najliczniejsze będą Przedszkole Miejskie nr 13 i Przedszkole Miejskie nr 4, które utworzą po dwanaście grup dla ok. 300 dzieci. Najmniejszymi placówkami pozostaną PM nr 8 (ok. 70 dzieci), PM nr 3 i 6 (ok. 100 dzieci).

Na skutek reformy oświaty od września opieka przedszkolna musi objąć dzieci od 3 do 6 lat. W związku z tym zaadaptowano dodatkowo pomieszczenia dla dwóch grup  przedszkolnych w SP nr 16, dla dwóch grup w SP nr 15 i jednej grupy w SP 13.

O szkolnych remontach pisaliśmy TUTAJ.