HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Dla biednej dziatwy

Tak o Pabianicach i okolicach pisali niegdyś dziennikarze.

(19.02.1935) Staraniem komitetu rodzicielskiego przy wybitnej pomocy Str. Nar. w szkole powszechnej nr. 1 odbyła się wieczernica, z której dochód przeznaczono na kolonje letnie dla dzieci.

Należy podnieść zrozumienie społeczeństwa naszego miasta, iż uznając ten cel, gremjalnie przybyło na wieczernicę, dając tem dowód, jak bardzo leży mu na sercu los dzieci biednych.

Źródło: Orędownik 1935, nr 40 bis.
oprac. Marzena Zawodzińska