HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Dzieci zmuszane do siedzenia na świetlicy

(17.02.1935) Świetlica i przymus. Przed kilku dniami we wsi Jutrzkowice pod Pabjanicami “sanacja” utworzyła w szkole powszechnej świetlicę. Wobec tego, iż żadna z miejscowych organizacyj nie chce korzystać ze świetlicy, kierownik szkoły p. Piekarski nakazuje dzieciom przybywanie do świetlicy pod przymusem.

Źródło: Orędownik, nr 39, s. 7
oprac. Marzena Zawodzińska

CZYTAJ TAKŻE: Awanturnik i kłusownik z wyrokami