HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Dziennikarze “Prawdy Pabjanickiej” na ławie oskarżonych

Tak o Pabianicach i okolicach pisali niegdyś dziennikarze.

(8.02.1935) W dniu dzisiejszym sąd grodzki w Pabjanicach rozpatrywał sprawę filara “sanacji” Wendlera, przeciwko Jankowskiemu Władysławowi i redaktorowi tygodnika “Prawda Pabjanicka” Sławińskiemu Edwardowi, oskarżonym o to, że w wymienionym tygodniku zamieścili artykuł o szkodliwej działalności Wendlera za czasów okupacji niemieckiej.

Sławiński w marcu ub. r. skazany został na jeden rok więzienia i tysiąc złotych grzywny. Sąd okręgowy w Łodzi karę tę zatwierdził, lecz wskutek dalszej kasacji od wyroku, sprawa znalazła się ponownie przed sądem grodzkim w Pabjanicach który w dniu dzisiejszym na wniosek oskarżonych postanowił ją odroczyć, w celu przesłuchania podanych przez oskarżonych świadków. Sprawa budzi niezwykłe zainteresowanie wśród miejscowego społeczeństwa.

Źródło: Orędownik, nr 31, s. 2
oprac. Marzena Zawodzińska