HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Jednego z rabusiów zatrzymali przechodnie

Tak o Pabianicach i okolicach pisali niegdyś dziennikarze.

(19.06.1936) Nieudana kradzież. Łyszkowska Stanisława (Konopnickiej 6) zameldowała w komisarjacie P. P., że wychodząc ze swego mieszkania do sklepu, zamknęła drzwi za sobą na klucz. W tym czasie dwóch nieznanych osobników za pomocą wytrychów dostało się do wnętrza mieszkania i przystąpiło do grabieży. Nie zdążyli jednak nic zapakować, gdyż w tym momencie w mieszkaniu pojawiła się Stanisława Łyszkowska, która wszczęła natychmiast alarm. Złodzieje spłoszeni rzucili się do ucieczki.

Na wszczęty przez Łyszkowską alarm rzucili się w pogoń za nimi przechodnie i jednego z nich zdołali ująć i odprowadzić do komisarjatu P. P. Jest nim Stanisław Kalinowski, który niedawno powrócił z więzienia, gdzie odsiadywał karę za kradzież szynek i wyrobów masarskich. Drugiego sprawcy nieudanej kradzieży do tej pory nie schwytano, lecz dalsze poszukiwania za nim prowadzi policja. Kalinowskiego ponownie osadzono w więzieniu, do czasu rozprawy sądowej.

Źródło: Orędownik, nr 141, s. 7.
oprac. Marzena Zawodzińska