HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Konflikt dyrektorki z księdzem

O Pabianicach i okolicach tak wiek temu pisali dziennikarze.

(5.05.1935) Co to znaczy? Przed kilku dniami dyr. państwowego gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Pabjanicach przy ulicy Pułaskiego 14 usunęła z terenu szkolnego księdza prefekta Ciesielskiego. Jak się dowiadujemy między dyrektorką a księdzem prefektem dochodziło od dłuższego czasu do różnych scysyj. Ostatniemi dniami dyrektorka wspomnianego gimnazjum poleciła jednej uczennicy wiary kalwińskiej, by uczęszczała na lekcje religii katolickiej.

Zaznaczyć trzeba, że z chwilą przybycia księdza prefekta do gimnazjum pani Jędrychowska poczuła do niego dziwną urazę (niesłuszną). Społeczeństwo pabjanickie odpowiednio ustosunkowało się na tę wiadomość do pani Jędrychowskiej.

Źródło: Orędownik, nr 103 bis, s. 5.
oprac. Marzena Zawodzińska