HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Matce amanta swego chciała wypalić oczy kwasem solnym

Tak o Pabianicach i okolicach pisali niegdyś dziennikarze:

“Do p. Piesik M., zam. Warszawska 14, zachodził na zalecanki małoletni, ale wyrosły chłopiec. Matka kochliwego młodzieńca p. G., dowiedziawszy się o tych zalotach, zabroniła swemu synowi tych wizyt. Dowiedziała się naturalnie o tem p. P. i poczęla odgrażać matce swego amanta, że jej wypali oczy kwasem solnym. Sąd skazał ją za to odgrażanie na trzy mies. aresztu z zawieszeniem na trzy lata”.

Źródło: “Orędownik” 28 lutego 1937 r., nr 48, s. 7