HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: O wyzysku pracowników

Tak o Pabianicach i okolicach pisali niegdyś dziennikarze.

(7.02.1935) Redukcja. Kierownictwo firmy Besser, Praport i Stawodworski (Żydzi) wymówili z dniem 26 ub.m. bez powodu pracę 13 robotnikom, na których miejsce pomocnik majstra Żyd Finkelstein przyjął robotników żydowskich. Sprawą zajął się inspektor pracy, który stwierdził również, że robotnikom należą się urlopy za rok 1934/35.

Z dniem 1 lutego wskutek wymówienia przestało pracować kilku stolarzy Polaków, zatrudnionych w fabryce mebli biurowych Józefa Magrowicza (ławnika B. B.). Sprawą zajmie się inspektor pracy.

Praca Polska. W dniu 3 b.m. odbyło się w Pabjanicach w lokalu Stron. Narodowego, przy ul. Puławskiego 13/15 zebranie Zw. Zaw. “Praca Polska” na którem przemawiał członek zarządu głównego z Łodzi. W zebraniu wzięło udział około 80 osób.

Żyd wyzyskiwacz. Robotnicy tkalni mechanicznej Żyda Mozesa (ul. Kresowa), jak dotąd nie otrzymali urlopu. Robotników, domagających się swoich praw, Żyd redukuje. Niektórym robotnikom Mozes winien jest około 300 złotych za pracę.

(28.02.1935) Nieuczciwy pracodawca. Właściciel składu rzeźnickiego Juljusz Franc (ulica Polna 31) nie wypłacił swej służącej Weronice Skowron ze Złoczowa umówionej należytości za 4 miesiące pracy. Sprawą zajął się inspektor pracy.

(3.03.1935) Z rynku pracy. W dawnej firmie R. Kindlera przy ul. Zamkowej robotnicy zatrudnieni w przędzalni bawełnianej pracują po dwa dni w tygodniu, w przędzalni wełnianej robotnicy pracują ponad ustawowe godziny.

(25.10.1935) Nie otrzymują wypłaty. Robotnicy zatrudnieni w tkalni mechanicznej przy ul. Tuszyńskiej 43, w firmie braci Zagórowskich, od dłuższego czasu nie otrzymują wypłaty za tygodniowy zarobek.

Źródło: Orędownik 1935, nr 30, s. 5; nr 48, s. 6; nr 51, s. 7; nr 246, s. 7.
oprac. Marzena Zawodzińska