HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Ogromne zadłużenie Pabjanic

Tak o Pabianicach i okolicach pisali niegdyś dziennikarze.

(16.04.1936) Stan zadłużenia m. Pabjanic w chwili obecnej według urzędowych danych, przedstawia się następująco: Pabjanice winne są Skarbowi Państwa zł 441.47625, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zł 135.263,98, Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 1.119.739,07, Komunalnemu Funduszowi Pożyczek Zapomogowych 289.568,53, Komunalnej Kasie Oszczędności miasta Pabjanic zł 296.568,53, innym instytucjom kredytowym miasto winno 28.333,64 zł, Funduszowi Pracy zł 424.438,77, firmom i osobom prywatnym za wykonanie różnych prac zł 1.758.135,25.

Razem posiadają długu zł 4.493.288,46, a więc około 4 i pół miljona złotych. Jak na Pabjanice, jest to ogromna suma. Co gorzej, miasto nie może spłacać nie tylko rat, ale nawet procentów, które z każdem dniem podwyższają sumę długu. W związku z dekretem oddłużeniowym prezydent miasta p. Bolesław Futyma opracował szczegółowy plan redukcji i obsługi długów Pabjanic.

Źródło: Orędownik 1936, nr 89, s. 7.
oprac. Marzena Zawodzińska