HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Przenoszą ciała żołnierzy

Tak o Pabianicach i okolicach pisali niegdyś dziennikarze.

(8.04.1935) Pod Pabjanicami w czasie wojny światowej doszło do kilku bitew. Zwłoki żołnierzy poległych w tych bitwach pochowano na polach włościan we wsi Terenin, gm. Górka Pabjanicka. W ten sposób gospodarzowi Młostoniowi zajęto na cmentarz dwie morgi gruntu. Mimo to musiał on płacić podatki od zajętego obszaru, którego nie mógł uprawiać.

Obecnie zwłoki żołnierzy przenosi się na cmentarz wojskowy w Pawłowicach. Młostoń występuje na drogę sądową o zwrot sum podatkowych, uiszczonych od 1918 r.

Źródło: Orędownik, nr 82, s. 12.
oprac. Marzena Zawodzińska