HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Władze centralne zapewniają, że powstanie szosa

Tak o Pabianicach i okolicach pisali niegdyś dziennikarze.

(31.03.1935) Podczas pobytu w Warszawie tymczasowy prezydent Pabjanic p. Futyma otrzymał od czynników miarodajnych zapewnienie, że w ciągu roku przeprowadzi się budowę szosy na odcinku Łódź-Zduńska Wola, przyczem zatrudnienie znajdzie 890 bezrobotnych wyłącznie z Pabjanic.

Źródło: Orędownik, nr 75, s. 6.
oprac. Marzena Zawodzińska

CZYTAJ TAKŻE: W Hermanowie utonęło dwóch chłopców