HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Wykluczeni strażacy

(8.02.1935) Oddział staromiejski. Przyjęto ponownie do oddziału Stare miasto straży pożarnej byłych jego członków. Donosiliśmy w swoim czasie, że oddział ten został rozwiązany na skutek reakcji wobec niesłusznego przyznania zwycięstwa innemu oddziałowi.

Jak się obecnie okazuje, nie wszyscy dawni strażacy zostali ponownie do organizacji przyjęci. Zarząd straży bowiem pominął pp. Patykowskiego Mateusza (członka Stron. Narod.), Malinowskiego, Morzyszka, Łyszkowskiego i Biskupskiego, mimo, iż byli oni najlepszymi członkami straży. Nasuwa się pytanie, czy oddział staromiejski zgodzi się na wykluczenie 5 kolegów.

Źródło: Orędownik, nr 31, s. 7
oprac. Marzena Zawodzińska

CZYTAJ TAKŻE: Areszt za plotkarstwo