HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Zwolnieni robotnicy zostaną bez zasiłku

Tak o Pabianicach i okolicach pisali niegdyś dziennikarze.

(25.10.1935) Robotnicy zatrudnieni przy regulacji “Dobrzynki”, w liczbie 16, podlegli urzędowi wojewódzkiemu w Łodzi, zostali zredukowani z powodu zakończenia pracy.

Nie wyrobili oni odpowiednich dni do zasiłku zapomogowego, przyczem niektórym z nich braknie po kilka dni. Robotnicy ci domagali się, by Zarząd Miejski nadal ich zatrudnił, lecz spotkali się z kategoryczną odmową.

W tych dniach także kilkudziesięciu robotników, zatrudnionych na robotach miejskich, otrzymało wymówienie pracy. Pozostali robotnicy będą pracować do dnia 31 b. m.

źródło: Orędownik 1935, nr 246, s. 7.
oprac. Marzena Zawodzińska