FAKTY KOMUNIKACJA

Przetarg na ścieżki rowerowe do powtórki

Ponownie ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie ponad 13 km dróg dla rowerów. Poprzedni został unieważniony, ponieważ doszło do złamania zasady porównywalności ofert.

Ponad dwa miesiące temu ratusz odtrąbił sukces – aż 5 firm chętnych do budowy ścieżek w mieście. Kolejny plus – żadna ze złożonych ofert nie przekroczyła założonej kwoty 15.184.084 zł (CZYTAJ TUTAJ).

Radość trwała krótko. Okazało się, że wymagania były niespójne zarówno w formularzu cenowym, jak i w opisie przedmiotu zamówienia. To wprowadziło w błąd wykonawców (każdy inaczej zinterpretował), a to niedopuszczalne w myśl przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Zasada porównywalności ofert została złamana. Dlatego ratusz musiał przetarg unieważnić.

Termin składania ofert powtórnie ogłoszonego przetargu minie do 3 sierpnia, planowany termin zakończenia prac – 14 miesięcy od podpisania umowy.

Przetarg podzielono na 5 części, firmy mogą startować do każdej z nich z osobną ofertą. Część 1 – ul. Łaska (cała).  2 – ul. Wiejska na odcinku od Miodowej do Skrajnej, ulica Skośna oraz droga dla rowerów wzdłuż projektowanej ulicy Popiełuszki (przedłużenie ulicy Świetlickiego) – od Wiejskiej do Jutrzkowickiej wraz z odgałęzieniem w ul. Targową. 3 – ul. Partyzancka na odcinku od Sikorskiego do Widzewskiej. 4 – ul. Bugaj i Kopernika na odcinku od „Grota” Roweckiego do Skargi oraz ul. 20 Stycznia na odcinku od „Grota” Roweckiego do Rydzyńskiej. 5 – ul. Wiejska na odcinku od Jana Pawła II do Łaskiej, ul. Jana Pawła II na odcinku od Wiejskiej do Świętokrzyskiej, ul. Targowa na odcinku od Jana Pawła II do Orlej, ul. Śniadeckiego (cała), ul. Szarych Szeregów (cała), ul. Moniuszki na odcinku od Wiejskiej do Śniadeckiego.

Oprócz budowy dróg rowerowych na wymienionych odcinkach inwestycja obejmuje: doświetlenie 29 przejść dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi, budowę oświetlenia drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wiejskiej na odcinku od Miodowej do Skrajnej oraz na ul. Skośnej, a także infrastrukturę rowerową (stojaki, podpórki, separatory, oznakowania). Drogi dla rowerów zostaną wykonane z nawierzchni asfaltowej. W wyjątkowej sytuacji, tam gdzie wymagane jest wykonanie nawierzchni rozbieralnych, będzie dopuszczone położenie bezfazowej kostki betonowej.

Budowa dróg dla rowerów jest częścią  projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”.