FAKTY

Przeżyli razem i 70 lat

Wczoraj w Urzędzie Stanu Cywilnego zostały wręczone Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Widoczne na zdjęciu  pary są już razem 50, 55, 60, a jedna nawet 70 lat.

Najdłuższy, bo 70 – letni staż małżeński mają Irena i Józef Urbaniakowie. Irena i Zdzisław Rybakowie spędzili wspólnie 60 lat. Irena i Eugeniusz Błochowie oraz Aleksandra i Stanisław Millerowie po 55.

Pół wieku mają za sobą: Eugenia i Ryszard Berscy, Teresa i Piotr Burdowie, Halina i Karol Cieślińscy. Maria i Krzysztof Grzegorkowie, Bożena i Mirosław Kosmalowie, Zofia i Sławomir Kromerowie, Lucyna i Wiktor Kubisiakowie, Bogumiła i Andrzej Kupscy, Elżbieta i Stanisław Szymańscy, Barbara i Jerzy Żabińscy, Zofia i Waldemar Michalakowie, Józefa i Adam Wierzbowscy.

(Fot. Urząd Miejski w Pabianicach)