KRUCHTA

Przy sanktuarium powstaje przedszkole „U Lolka”

Skutkiem reformy edukacji są kościelne placówki oświatowe.

W budynku za kościołem św. Maksymiliana Kolbego powstaje Niepubliczne Przedszkole „U Lolka”. Jego patronem jest Jan Paweł II.

Na stronie internetowej placówki można przeczytać m.in. „Pragniemy stworzyć placówkę innowacyjną, twórczą, odkrywającą i realizująca potrzeby dzieci; na miarę XXI wieku. (…) Stworzymy warunki do: pielęgnowania najwyższych wartości i zasad moralnych, twórczego działania, rozwijania zainteresowań i umiejętności, pobudzania ciekawości o otaczającym świecie, wszechstronnego rozwoju osobowości”. Opłata miesięczna za pobyt dziecka to 400 zł plus koszt wyżywienia – 7 zł za dzień.

To już druga kościelna inicjatywa edukacyjna w naszym mieście, powstała w trakcie wdrażania reformy systemu edukacji. Od nowego roku szkolnego pierwszaki pójdą do podstawówki przy kościele Najświętszej Marii Panny (czytaj tutaj).

(Fot. Paweł Nowak)