FAKTY

Przystanek kolejowy przy Lutomierskiej później

Do końca 2021 roku powstanie nowy przystanek kolejowy przy ul. Lutomierskiej napisaliśmy na początku 2018 roku. Już wiadomo, że zadanie zostanie zrealizowane później.

Przystanek Pabianice-Północ zlokalizowany zostanie w rejonie przejazdu kolejowego. Będzie wykonany w ramach projektu „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego”.

O nowym przystanku poinformowaliśmy w kwietniu 2017 r. Okres realizacji projektu przewidziany był na lata 2019-2021.  Tymczasem nic się przy torach nie dzieje, choć  we wrześniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planowały podpisanie umowy z wykonawcą do końca ub. roku.

Okazuje się, że jest poślizg spowodowany odwołaniem i zabiegami o pieniądze. W przetargu na zaprojektowanie i budowę nowego przystanku kolejowego Pabianice Północ wpłynęło odwołanie od wyboru najkorzystniejszej oferty, które musiała rozpatrzyć Krajowa Izba Odwoławcza. KIO ostatecznie odrzuciła wniosek o ponowny wybór wykonawcy. Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Przyszłość

Podpisanie umowy na realizację zadania nastąpi po zapewnieniu dofinansowania. Planujemy, że nastąpi to w najbliższych tygodniach – mówi Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP PLK S.A.. – W ramach inwestycji PLK w Pabianicach powstanie nowy przystanek, który poprawi dostępność kolei w drugim (po Łodzi) co do wielkości mieście aglomeracji łódzkiej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Lutomierskiej  powstaną dwa perony jednokrawędziowe o długości 150 metrów. Będą wyposażone w wygodne ławki, wiaty i informację pasażerską, oświetlenie oraz pochylnie ułatwiające dostęp osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Przewidziano też miejsca parkingowe oraz wiatę rowerową.

Przystanek zapewni mieszkańcom Pabianic dogodny dojazd do Łodzi, Zduńskiej Woli i Sieradza. Przybliżona wartość prac w Pabianicach to kilkanaście milionów złotych.

Wykonawca będzie realizował zadanie do 2023 r. W pierwszym etapie przygotowana zostanie dokumentacja projektowa. Następnie wykonane będą roboty budowlane.

Pociąg zabierze nas z Lutomierskiej. Będą dwa perony, wiaty i parkingi [MAPKA]