KOMUNIKACJA

„Przystankowe roszady” nie wystarczyły. Pięć autobusów ze zmienioną trasą

W związku z robotami Zakładu Energetyki Cieplnej w ul. Jana Pawła II, zostają wprowadzone tymczasowe zmiany w trasach przejazdu autobusów linii: 1, 3, 4, 5, 6. Zmiany obowiązują od jutra (czwartek, 24 sierpnia) od godz. 8.00.

LINIA 1:
Dworzec PKP – Łaska – Wiejska – Szpital (zawracanie trójkątem ulicznym przy ZWiK) – Wiejska – Wileńska – Orla – dalej bez zmian

Zmiana trasy dotyczy obu kierunków

LINIE 3 i 5:
Dworzec PKP – Łaska – Wiejska – Szpital (zawracanie trójkątem ulicznym przy ZWiK) – Wiejska – Wileńska – Śniadeckiego – Jana Pawła II – dalej bez zmian

Zmiana trasy dotyczy obu kierunków

LINIA 4:
15 P. P. Wilków – Łaska – Wiejska – Szpital (zawracanie trójkątem ulicznym przy ZWiK) – Wiejska – Moniuszki – dalej bez zmian

Zmiana dotyczy tylko podanego kierunku

LINIA 6:
Karolew – Wiejska – Moniuszki – dalej bez zmian

Zmiana dotyczy tylko podanego kierunku

Zawieszone przystanki:

kier. Dworzec PKP:
– Jana Pawła II / Śniadeckiego (dla linii 3 i 5)
– Śniadeckiego / Grunwaldzka (dla linii 1)
– Jana Pawła II / Wiejska (dla linii 1, 3 i 5)
– Wileńska / Grunwaldzka (dla linii 1, 3 i 5)

kier. centrum / Waltera-Jankego / Sikorskiego:
– Jana Pawła II / szpital (dla linii 1, 3, 4, 5, 6)
– Śniadeckiego / Wileńska (dla linii 1, 4, 6)

Przystanki dodatkowe:

kier. Dworzec PKP:
– Śniadeckiego / Wileńska (dla linii 3 i 5)
– Wileńska 43 / Śniadeckiego (dla linii 1) – przystanek tymczasowy
– Jana Pawła II / DPS (dla linii 1, 3, 5)

kier. centrum / Waltera-Jankego / Sikorskiego:
– Wiejska / szpital (dla linii 1, 3, 4, 5, 6)
– Moniuszki / Wiejska (dla linii 4, 6)

SCHEMATYCZNA MAPKA