FAKTY

PUP ma 16 mln zł dla przedsiębiorców. Jak ubiegać się o pieniądze?

Już są środki na pożyczki. Nabór na dofinansowania będzie trwał 14 dni.

Na mocy decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach otrzymał 16 mln zł na realizację tarczy antykryzysowej.

Oznacza to:

  •  Niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w wysokości do 5 tys. zł
  •  Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
  • Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz dla organizacji pozarządowych.

TUTAJ więcej informacji oraz dane kontaktowe.

W ramach ogłoszonego 2 kwietnia naboru na pożyczki dla mikroprzedsiębiorców wpłynęło już ponad 250 wniosków. Urząd udzielił finansowej pomocy 25 mikroprzedsiębiorcom, kolejne wypłaty będą realizowane, jak tylko rachunek bankowy PUP zostanie zasilony dodatkowym środkami, czyli już po świętach.

Mikroprzedsiębiorcy nadal mogą składać wnioski na pożyczki.

– Aktualnie oczekujemy na uzyskanie ostatecznych wyjaśnień dotyczących pozostałych form wsparcia realizowanych przez Urząd i wejście w życie ustawy, tzw. TARCZY-2. W związku z powyższym ogłoszenie naborów na dofinansowania części kosztów wynagrodzeń i prowadzenia działalności dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych nastąpi najprawdopodobniej 17 kwietnia mówi Magdalena Werstak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.

Nabór będzie trwał 14 dni i wnioski będzie można składać do 4 maja włącznie. Wysokość przyznanych przez PUP środków będzie uzależniona od spadku obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy w roku poprzednim. Miesiąc może być rozumiany, jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych (jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego).

Termin naboru jest korzystny dla przedsiębiorców, gdyż będzie możliwość ujęcia miesięcy marzec i kwiecień do wyliczenia spadku obrotów w przypadku złożenia wniosku w dniach 1-4 maja – tłumaczy dyr. Magdalena Werstak.

Wcześniej o realizowaniu przez PUP zadań z zakresu tarczy antykryzysowej pisaliśmy TUTAJ.