FAKTY PORADNIK

PUP: Oferta na nadchodzący 2022 rok

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia trwają w najlepsze, co oznacza, że i również Nowy Rok jest tuż za pasem, dlatego już dziś Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach pragnie Państwu przedstawić swoją ofertę na nadchodzący 2022 rok. Od lutego planujemy uruchomienie naborów wspierających pracodawców i osoby poszukujące pracy, m.in. takie, jak: szkolenia, staże, bony na zasiedlenie, roboty publiczne, prace interwencyjne czy dotacje na rozpoczęcie własnej firmy.

Ponadto, pracodawcy będą również mogli skorzystać z oferty Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Krajowy Fundusz Szkoleniowy adresowany jest do pracodawców zatrudniających co najmniej jedną osobę na umowę
o pracę. Pracownicy i pracodawcy mogą skorzystać z kształcenia ustawicznego w postaci: kursów, szkoleń czy studiów podyplomowych.

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego planowany jest również w lutym 2022 roku. Wnioski powinny spełniać, co najmniej jeden z priorytetów ustalonych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, tj.:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;

  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będącymi członkami rodzin wielodzietnych;

  5. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonych przez MRiPS

  6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;

  7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Szczegółowe informacje odnośnie naborów dostępne będą na naszej stronie internetowej www.pabianice.praca.gov.pl.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Jednocześnie życzymy naszym Klientom

wyjątkowo pięknych, zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęścia i samych sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.

Dyrekcja i Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach