FAKTY

Radni będą obradować w … Afloparku, ogrodzie Andrzeja Furmana

Władze Pabianic angażują się w promowanie biznesów znanych przedsiębiorców. Prezydent  reklamował “Tkalnię”, teraz przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił radnych, urzędników i gości do Afloparku. W programie głosowanie nad  proekologicznym projektem uchwały.

Uwaga, ewenement. Najbliższa sesja Rady Miejskiej (5 lipca) odbędzie się w nietypowym miejscu – na terenie Afloparku. Kilkuhektarowy ogród założył niedawno Andrzej Furman, twórca spółki Aflofarm Farmacja Polska. Ten sam, który jako prezes spółki “Aflopa” odrestaurował pofabryczny budynek, zamieniając go w luksusowy hotel Fabryka Wełny.

To przedsiębiorca miał być inicjatorem zorganizowania sesji na swoich włościach, czemu przyklasnął przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Rąkowski. Zaproszenia  firmuje także prezydent Grzegorz Mackiewicz.

Dwugodzinne obrady mają mieć charakter uroczysty. Będą się toczyć się wokół jednego punktu. Radni podejmą uchwałę o intencyjnym charakterze: “w sprawie osiągnięcia neutralności klimatycznej przez miasto Pabianice do końca 2033 roku”. W krótkim uzasadnieniu czytamy m.in. “W obliczu katastrofalnych skutków zmian klimatu priorytetem są wszelkie działania ukierunkowane na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej.(…), jesteśmy gotowi na ten wysiłek, aby zmienić dotychczasowe nawyki i sposób jak do tej pory funkcjonowało nasze miasto, aby redukować ślad węglowy i zmniejszyć ilość gazów cieplarnianych. Osiągniecie tego celu to proces długofalowy, skomplikowany dlatego tak ważne jest zaangażowanie zarówno obywateli, przedsiębiorstw i inwestorów”. (projekt z uzasadnieniem TUTAJ)

Pabianice trendsetterem

Przykładem indywidualnych działań na rzecz poprawy klimatu ma być właśnie “Aflopark” Andrzeja Furmana. W wywiadzie zamieszczonym na stronie ogrodu czytamy: “Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, jak bardzo dbałość o środowisko jest istotna. Nie wystarczy tylko ograniczyć produkcję odpadów czy właściwie je utylizować, trzeba również przywracać do życia to, co w wyniku błędów ludzi może zostać utracone”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Rąkowski jest przekonany, że proekologiczne obrady wśród róż, liliowców i powojników to dobry, a nawet wyznaczający trendy ruch.

Parki, zieleńce pochłaniają dwutlenek węgla. Dlatego takie przedsięwzięcia jak Aflopark należy promować. Myślę, że to jest jeden z najpiękniejszych ogrodów nie tylko w Polsce, ale i Europie. Powinniśmy pokazywać miejsca, które promują miasto. Chcę, by o Pabianicach było pozytywnie głośno. Sądzę, że inne samorządy mogą wziąć z nas przykład. Już obieram sygnały, za ta inicjatywa się podoba – mówi przewodniczący Krzysztof Rąkowski.

W odpowiedzi na nasze kolejne pytanie dodaje: – Zdaję sobie sprawę z tego, że decyzja o organizacji obrad na prywatnym terenie może budzić kontrowersje, ale będę jej bronił. Tereny prywatne są częścią miasta, a tak angażujących się w jego życie przedsiębiorców chciałbym mieć w Pabianicach więcej.

Prócz radnych, urzędników, przybędą zaproszeni goście: dr Kinga Krauze z Europejskiego Centrum Ekohydrologii PAN i samorządowcy z regionu łódzkiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Sesja będzie transmitowana online. Zgodnie z prawem wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów ma każdy obywatel.

Bliżej normalności czy patologii?

O opinię na temat nietypowej lokalizacji obrad rajców poprosiliśmy doktora Pawła Stępnia, eksperta ds. samorządu terytorialnego i polityki lokalnej, adiunkta w Katedrze Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego:

“Przepisy ustawy o samorządzie gminnym dają dość dużą swobodę przewodniczącemu rady, jeśli chodzi o miejsce zwołania sesji rady miejskiej.
Spójrzmy jednak na tę sprawę z pespektywy właśnie normalności. Teoretycznie sesja może być zwołana w innym miejscu niż jest to zwyczajowo przyjęte na danym terenie, a zatem również na terenie posesji prywatnej. Nie wydaje mi się jednak, żeby było to postępowanie właściwe ze względu na istotę treści przepisów ustawy o samorządzie gminnym:
“Art. 11b. 1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. 2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. 3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.”
Ustawa ta stanowi, że wstęp na posiedzenia kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego jest – co do zasady – wolny, a przebieg sesji – jawny. Obowiązkiem przewodniczego jest zapewnienie odpowiednich warunków, aby mieszkańcy mogli na sesję przyjść. Tymczasem to właściciel nieruchomości byłby w tym przypadku gospodarzem, który może po prostu kogoś na swój teren nie wpuścić. Sesje zatem powinny odbywać się moim zdaniem wyłącznie z wykorzystaniem mienia komunalnego, nawet jeśli przepisy (teoretycznie) dopuszczają możliwość zorganizowania sesji gdziekolwiek”

(Fot. FB/Aflopark/Bloom Festival)

Górna część zaproszenia na sesję Rady Miejskiej w Pabianicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niżej postulaty dotyczące zieleni w mieście:

Pabianice mogą stać się zieloną wątrobą regionu [WYWIAD]