FAKTY

Radni docenili Furmana

chmurka oryginałRada Powiatu Pabianickiego przyznała biznesmenowi Andrzejowi Furmanowi tytuł “Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego”. Dziś tytuł został uroczyście wręczony.

Oto fragmenty uzasadnienia decyzji rady, przedstawione przez jej przewodniczącego Floriana Wlaźlaka:

„Andrzej Furman jest przedsiębiorcą, założycielem i właścicielem firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z.o.o. w Pabianicach. Znajduje się ona wśród dwudziestu najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce (ranking Rzeczypospolitej “Dobra Firma” 2010). Obecnie zajmuje I miejsce w kraju w kategorii produktów dostępnych bez recepty. Zatrudnienie w Aflofarmie znajduje coraz większa ilość osób, co jednocześnie wpływa na zmniejszenie bezrobocia w powiecie pabianickim.

Aflofarm to firma zaangażowana społecznie i otwarta na innych. Nie pozostaje obojętna wobec najbardziej potrzebujących, stara się wspierać wszelkie społeczne inicjatywy – charytatywne, promujące edukację, kulturę fizyczną i ochronę zdrowia. W minionych latach pomoc uzyskało wiele instytucji.

Andrzej Furman to nie tylko przedsiębiorca, ale również mecenas sztuki oraz darczyńca wspierający działalność organizacji pozarządowych. Od czasu powstania jego firmy, czyli od 1988 roku, wspiera rzeczowo i finansowo PCK oraz Ruch Honorowego Krwiodawstwa PCK w Pabianicach. Dzięki udzielonej pomocy można było odrestaurować pabianickie zabytki, np. kościół pw. św. Mateusza i św. Wawrzyńca. Największym osiągnięciem, mającym znaczenie dla miasta i całego powiatu, była modernizacja dawnej fabryki – dzięki tym działaniom Pabianice mają jedyny hotel czterogwiazdkowy.

Z inicjatywy Andrzeja Furmana w dniu 1 grudnia 2011 roku powstała fundacja „My Kochamy Pabianice”. Celem fundacji jest m.in. opieka nad zabytkami, działalność charytatywna, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja wspiera też sport (sponsor strategiczny PKK ’99) oraz m.in. Stowarzyszenie Abstynentów „Granica”, Centrum Pomocy Rodzinie św. Brata Alberta. “My kochamy Pabianice” objęła mecenatem wydanie pierwszej płyty zespołu muzycznego „Quinteto El Tango”, pokryła koszty zagranicznego stypendium muzycznego dla Patrycji Młynarskiej – wybitnie uzdolnionej pabianickiej skrzypaczki oraz sponsorowała koncert Andrzeja Garczarka w kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pabianicach (…)”.