FAKTY

Radni oddali hołd twórcom pokojowej rewolucji 1989 roku

Dziś radni miejscy i powiatowi na wspólnej sesji w Miejskim Ośrodku Kultury przyjęli stanowisko w sprawie upamiętnienia wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989, które to zapoczątkowały transformację ustrojową w Polsce.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił działacz “Solidarności” Janusz Tomaszewski, wicepremier i minister spraw wewnętrznych i administracji w latach w 1997-99. Mówił m.in. o początkach ruchu związkowego w Pabianicach, zaangażowaniu w pierwsze częściowo wolne wybory, o pomocy udzielanej internowanym i ich rodzinom przez  ks. Stanisława Świerczka i biskupa Józefa Rozwadowskiego.

Pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Krzyżanowski wspominał z kolei przygotowania do pierwszych wyborów samorządowych oraz początki pracy w RM. Zaapelował też do obecnych radnych, aby spierali się o rzeczy istotne, a nie kłócili o bzdury, odrzucili “ambicyjki” i wspólnie pracowali na rzecz miasta.

Wystąpień słuchali samorządowcy kilku kadencji, byli posłowie (Anita Błochwiak, Wiesław Kowalski), ks. Jan Szuba, Honorowy Obywatel Pabianic, i pabianicki pastor Jan Cieślar, biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Oto treść  jubileuszowego stanowiska:

“Dążenia Polaków po II wojnie światowej do wolności zostały okupione wieloma ofiarami m. in. zrywów 1956 i 1970 roku. Wiara na lepsze jutro pojawiła się w latach 1980-81 w czasie tworzenia „Solidarności”. Niestety te nadzieje zgniotła ciemna noc stanu wojennego. Jednak w umysłach i sercach polskich obywateli pragnienie wolności trwało nadal i czekało na sprzyjający czas, by zamienić się w rzeczywistość. W dniu 4 czerwca 1989 roku w rezultacie ustaleń podjętych przy Okrągłym Stole, odbyły się pierwsze w powojennej Polsce częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne do przywróconego Senatu. Parlament, w skład którego weszli kandydaci Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” wyzwolił w społeczeństwie nadzieję na budowę demokratycznego ładu w suwerennym państwie. Miliony Polaków przy pomocy kartki wyborczej zapoczątkowało głębokie przemiany ustrojowe w Polsce, a następnie w innych krajach bloku radzieckiego, przyczyniając się w kolejnych latach do poszerzenia Unii Europejskiej i NATO. Bez tego zwycięstwa nie byłoby dzisiaj Zjednoczonej Europy.

Rada składa hołd wszystkim, którzy dzięki podziwu godnej postawie obywatelskiej doprowadzili do zwycięstwa pokojowej rewolucji 1989 roku.

Rada docenia także rolę i pomoc Papieża Jana Pawła II i Kościoła Katolickiego w procesie demokratycznych zmian ustrojowych w Polsce. Rozwaga oraz gotowość stron zawartego porozumienia do kompromisu sprawiły, że możemy dzisiaj samodzielnie decydować o swojej przyszłości. XXX rocznica doniosłego wydarzenia pozostaje wciąż inspirującym przykładem obywatelskiego zaangażowania”.

Podczas uroczystości była wojewoda Jolanta Chełmińska, prezes okręgu łódzkiego Polskiego Czerwonego Krzyża, wręczyła Odznaki Honorowe PCK II stopnia Urzędowi Miejskiemu i Starostwu Powiatowemu.


Jeden komentarz do “Radni oddali hołd twórcom pokojowej rewolucji 1989 roku

  1. Dlaczego Pani Kriger Kozłowska siedzi wśród radnych? Jest radną? Wydaje mi się że nie.

Comments are closed.