FAKTY

Radni podsumowali realizację budżetu 2020. Większość pozytywnie oceniła prezydenta

16 radnych ma zaufanie do prezydenta Grzegorza Mackiewicza i udzieliło mu absolutorium za 2020 rok. 5 radnych PiS (cały klub) wstrzymało się od głosu, 2 osoby były nieobecne.

Głosowanie dotyczące wotum zaufania i uchwała absolutoryjna, podsumowująca wykonanie budżetu w poprzednim roku jest najważniejszym miernikiem pracy włodarzy. Doszło do niego 24 czerwca.

Kluczowe cyfry i przedsięwzięcia 2020 roku przedstawiają się następująco:

• Dochody w 2020 r. wykonano w 88,87 proc. planu i wyniosły ogółem 310.101.465,66 zł, wydatki w 78,76 proc. i wyniosły 303.850.478,40 zł. Budżet zamknął się nadwyżką 6.250.987,26 zł (w 2019 – nadwyżka 5.612.007,15 zł). Zadłużenie ogółem do dochodów ogółem wynosi 23,74%. To – w obliczu roku pod znakiem lockdownu- spory sukces. Należy przypomnieć, że w 2020 roku spadły dochody z podatku PIT, podatku od nieruchomości, czynszów, wpływy z komunikacji miejskiej, obiektów sportowych i jednostek kultury (ok. 8,5 mln zł). Dodajmy, że na początku kwietnia ruszył lokalny program wsparcia dla przedsiębiorców.

• Wydatki na sport w 2020 utrzymano na poziomie poprzedniego roku. Dotacje dla klubów sportowych wyniosły 827.800 zł, na stypendia i nagrody sportowe 140.000 zł.

• Zakończyła się realizacja projektu termomodernizacji 11 budynków szkół, przedszkoli i żłobka. Całkowita wartość projektu 33.670.503,56 zł

• Oddano do użytku ul. Warszawską przebudowaną od Dużego Skrętu do granic miasta. Inwestycja objęła także budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i oświetlenia.

• Konsekwentnie realizowany był program likwidacji dróg gruntowych w naszym mieście. Nową nawierzchnię zyskały ulice Pomorska, Witosa, Szynkielewska, Pogodna, Jasna, Nieduża, Miodowa bis i Batalionów Chłopskich, Niska, Jesionowa, Radosna, Szczęśliwa, Cicha (postój taxi). Pojawiło się oświetlenie pięciu ulic na Zatorzu: Cedrowej, Dereniowej, Kalinowej, Jałowcowej i Owocowej.

• Zrealizowano wszystkie projekty wybrane przez pabianiczan w ramach budżetu obywatelskiego. Na dwa z nich – zakup drona i kino letnie na Lewitynie – umowy podpisano przed wybuchem epidemii, ale jeszcze w czerwcu pod znakiem zapytania były pozostałe zadania. Zakup ubrań specjalnych dla OSP Pabianice, rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39, zakup książek do MBP i oświetlenie w parku Wolności, dokończone w pierwszym kwartale 2021 – te projekty również wykonano.

• Zaszły zmiany na krańcówkach i przystankach. Przy ul. Podmiejskiej powstała nowa krańcówka, a trasa autobusów wydłużyła się zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Zakończyła się przebudowa krańcówki przy ul. Waltera-Jankego, gdzie m.in. powstał mały budynek dworca i doświetlono przejścia dla pieszych w tym rejonie. Zakończyła się budowa 5 zatok autobusowych, dostosowano perony do potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowano nowe wiaty i totemy przystankowe. Rozpoczęła się modernizacja zajezdni MZK przy Lutomierskiej, gdzie powstaje nowy budynek techniczno-magazynowy. W ubiegłym roku ogłoszony został przetarg na Inteligentny System Transportowy, który czeka na rozstrzygnięcie.

•.Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów. W 2020 roku wykonano prace ziemne, budowę odwodnienia, przebudowę kolizji torowiska z sieciami gazowymi, kanalizacyjnymi i energetycznymi, budowę torowiska w ul. Łaskiej od Wiejskiej do Pomorskiej. Prowadzono także prace projektowe na całym zakresie.

Pięcioro wstrzymujących się

Na konferencji prasowej tuż przed sesją absolutoryjną prezydent w odpowiedzi na nasze pytanie, czy w najśmielszych marzeniach dopuszcza stuprocentowe poparcie przy glosowaniach podsumowujących ubiegły rok, odparł, że po wybuchu epidemii i problemach z tym związanych nie przypuszczał, że budżet uda się zrealizować z taką nadwyżką. I gdyby ktoś mu wtedy powiedział, że tak będzie, to by nie uwierzył, zatem nie wykluczał takiej niespodzianki jak głosowanie na tak pięcioosobowego klubu PiS.

W ubiegłym roku radni opozycji uciekli z najważniejszych głosowań. Tym razem zostali. Szef klubu PiS Włodzimierz Stanek podkreślił, że jego środowisko nie jest opozycją totalną i nie ma osobistych uprzedzeń do prezydenta Mackiewicza. Jednocześnie wymieniał, co radnym PiS nie podoba się w rządzeniu miastem przez obecną ekipę (np. podwyżka podatku od nieruchomości czy zaniedbane, dziurawe ulice czy prowadzenie profilu prezydenckiego za 12 tys. zł rocznie przez zewnętrzną firmę <<przypomnijmy- w 2018 i 2019 roku wynosiła ona dwa razy tyle. Wydatek został zredukowany o połowę w ramach cięć kosztów od 2020 roku>>).

Komentarz

Klub radnych PiS postanowił wstrzymać  się od głosu zarówno odnośnie absolutorium, jak i wotum zaufania dla Grzegorza Mackiewicza. Nie było to zaskoczeniem, ponieważ taka praktyka wstrzymywania się, również w przypadku budżetów, jest stosowana przez opozycyjnych rajców od początku obecnej kadencji. Wygląda zatem na to, że dla radnych PiS-u nie lada wyzwaniem jest jednoznaczne opowiedzenie się za lub przeciw polityce prezydenta miasta. Dlatego korzystają z formuły wstrzymywania się od głosu, która w założeniu powinna być praktykowana wyjątkowo, ale opozycji radni uczynili z tego regułę. Prawdopodobnie, chcą uniknąć bycia postrzeganymi jako radykałowie, kluczą właśnie w ten sposób.