FAKTY

Radni zmienili nazwę ulicy 20 Stycznia…

20 Stycznia będzie 20 Stycznia – na pamiątkę koronacji Władysława Łokietka w 1320 roku.

Koalicyjny Klub Radnych przedstawił na sesji uchwałę dotyczącą zmiany nazwy ulicy 20 Stycznia. Przypomnijmy, że do wymyślenia nowej przymierza się wojewoda – do września był czas na dekomunizację, a radni przegapili tę szansę (zastrzeżenia wpłynęły tylko co do Jaszuńskiego). W obronie jednej z największych ulic w mieście zbierano nawet podpisy.

Radni wymyślili inny sposób na pozostawienie „20 Stycznia”. Oto treść uchwały: „W związku z faktem funkcjonowania w obrocie prawnym różnego nazewnictwa dla obecnej ulicy 20 Stycznia – tj. 20 Stycznia, 20-go Stycznia i 20go Stycznia oraz koniecznością uregulowania tej kwestii zgodnie z zasadami wynikającymi z zasad pisowni, zmienia się nazwę tej ulicy na „20 Stycznia”, dla uczczenia faktu zwycięstwa wojsk polskich pod dowództwem Jana Boratyńskiego nad wojskami krzyżackimi wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna w bitwie pod Lubawą”.

Radny PiS Adam Kaczorowski zapytał, o bitwę z którego roku chodzi Krzysztofowi Rąkowskiemu z KKRP – powiedział, że o 1521 rok. Kaczorowski zauważył, że wtedy była bitwa pod Lubawą, ale zwyciężyli ją… Krzyżacy. Rąkowski wybrnął – chodziło o potyczkę z 1520 (choć w uchwale nie podano daty).

Kaczorowski zaproponował, by uzasadnieniem dla daty 20 Stycznia była koronacja Władysława Łokietka. Wszyscy radni głosowali zgodnie. Nie wiadomo, czy wojewoda – jako organ nadzoru – nie zakwestionuje uchwały.


10 komentarzy do “Radni zmienili nazwę ulicy 20 Stycznia…

    1. Idę o zakład, że wojewóda zmieni na … Władysława Łokietka. W końcu tenże król również był kurduplem.

  1. Ciekawe czy przodek wojewody ( wodzącego wojów-pierwotne znaczenie nazwy stolca ) wpisał się na volkslistę?

  2. Mieszanie w beczce z g…. Radny wnioskodawca nie wie co zgłasza byle zgłosić ta rada to ubaw po pachy.

    1. Taki Kraj Rad … I Kraj nam znany i rada … A kiedyś szło się w pochodzie przed prezydium i śpiewało “Ukochany Kraj, umiłowany Kraj. A Eugeniusz stał na mównicy …

  3. A radnym naszym to się nudzi ?nie mają innych problemów ?jestem ciekaw jak nazwie rondko przy szkole nr 3 ? proponuje „obiecane nie zrealizowane „ i podpis …,

    1. Zmiany nazwy nie ma. Czytaj ze zrozumieniem. Chyba, że gimnazjum to dla ciebie za wysokie progi.

Comments are closed.