FAKTY

Ranking gmin: Pabianice nr 3 w Łódzkiem

Pabianice są trzecim miastem rozwijającym się najlepiej pod względem gospodarczym i społecznym w województwie łódzkim. Wśród laureatów więcej samorządów z naszego powiatu.

I Ranking Gmin Województwa Łódzkiego 2021 zorganizował Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi. Dane pochodziły z Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych źródeł zewnętrznych.

Oceniane były wszystkie gminy województwa łódzkiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu i premiowane te o największym potencjale rozwojowym zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej. Do przygotowania rankingu posłużyło 16 różnych wskaźników.

Brano pod uwagę m.in.: średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach, średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca, przyrost naturalny czy wyniki egzaminu ósmoklasisty (wszystkie kryteria TUTAJ).  Musieliśmy znacząco nadrabiać innymi wskaźnikami, gdyż w Pabianicach od dłuższego czasu utrzymuje się ujemny przyrost naturalny.

Inne samorządy

Na piątym miejscu w kategorii miast (tuż za Bełchatowem) znalazł się Konstantynów Łódzki.

Bardzo dobry wynik uzyskały w rankingu gminy wiejskie: Ksawerów i Pabianice, zajmując kolejno w swojej kategorii  3 i 4 miejsce.

TUTAJ pełna lista laureatów z Łódzkiego.

 

(Fot. UMP – statuetkę i dyplom dla Pabianic za zajęcie 3 miejsca w kategorii gmin miejskich odebrała wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek)