FAKTY

Ratusz prosi o wypełnienie ankiety. Chodzi o zdiagnozowanie problemów miasta

Pytania dotyczą m.in. pomocy społecznej, uzależnień, przemocy w rodzinie, sytuacji materialnej, pracy, czasu wolnego, aktywności społecznej, problemów demograficznych, bezpieczeństwa, sytuacji osób starszych i niepełnosprawnych czy skutków wystąpienia pandemii.

Od początku października do końca listopada we współpracy z Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” prowadzone jest badanie pn. „Diagnoza Społeczna Miasta Pabianic 2021″. Dlatego Urząd Miejski w Pabianicach prosi dorosłych mieszkańców o uzupełnienie anonimowej ankiety.

Chodzi o poznanie skali różnych problemów w naszym mieście.

Ankieta dostępna jest pod adresem: pabianicemieszkancy.webankieta.pl

Raport z badania posłuży m.in. do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych i przy opracowaniu programów profilaktycznych (np. rozwiązywania problemów alkoholowych czy przeciwdziałania narkomanii).

Badanie ankietowe przygotowane dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych zostanie bezpośrednio przesłane do pabianickich placówek oświatowych. Udział w ankiecie jest dobrowolny i anonimowy. Ostatnia diagnoza społeczna była robiona w 2015 r.