FAKTY

Ratusz uzupełnił informację o kosztach sesji w Afloparku. Ciekawa sytuacja

Pod koniec lipca spłynęła faktura dotycząca sesji Rady Miejskiej zorganizowanej w ogrodzie Andrzeja Furmana. Za catering i wynajęcie namiotów dla 60 osób z miejskiej kasy pójdzie prawie 4 tys. zł. Blisko połowę tej kwoty stanowią potrącenia za nieobecność na sesji 5 – osobowego klubu radnych PiS.

Urząd Miejski w Pabianicach za tzw. sesję ogrodową (5 lipca) nie zapłacił na razie złamanego grosza – wynikało z odpowiedzi na interpelację szefa klubu radnych PiS Włodzimierza Stanka. Jednocześnie wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska – Jasiczek zaznaczyła: “W przypadku wystawienia jakiejkolwiek faktury związanej z ww. sesją odpowiedź zostanie uzupełniona” (czytaj TUTAJ).

Taka faktura spłynęła 27 lipca. Dwa dni wcześniej Włodzimierz Stanek skierował ponowne pytanie w sprawie finansowania sesji.

Oto treść zapowiedzianego uzupełnienia, które kilka dni temu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach:

“W uzupełnieniu odpowiedzi z dnia 20 lipca 2022 r. na Pana zapytanie w sprawie kosztów organizacji sesji Rady Miejskiej na terenie Afloparku, informuję, w imieniu Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pabianicach, że w dniu 27 lipca 2022 r. wpłynęła faktura za usługę gastronomiczną (na 60 osób w tym samorządowców spoza Pabianic) i wynajęcie namiotów na kwotę 3750,00 brutto. Faktura zostanie opłacona ze środków w budżecie Biura Rady Miejskiej w Pabianicach, w tym z oszczędności za nieobecności na sesji Rady Miejskiej”. Odpowiedź  podpisał naczelnik Biura Rady Miejskiej Arkadiusz Bujacz. (Cała dokumentacja TUTAJ).

Przypomnijmy: radni zebrali się w ogrodzie Andrzeja Furmana, by w sposób uroczysty, wśród wymuskanej zieleni i zaproszonych gości “w obliczu katastrofalnych skutków zmian klimatu” zagłosować za “osiągnięciem neutralności klimatycznej przez miasto Pabianice do końca 2033 roku”.

Pięcioosobowy klub radnych PiS zbojkotował sesję, a to – w kontekście odpowiedzi naczelnika Bujacza- oznacza, że blisko połowa pieniędzy na catering to suma potrąceń diet bojkotujących osób. Te pobierają co miesiąc diety wysokości 1772 zł, 20% potrącenia to 354, 4 zł od diety. Jeśli pomnożymy x 5 otrzymujemy 1772 zł (wyszło akurat tyle co jedna dieta), czyli blisko połowę kosztów sesji ogrodowej brutto 3750,00.