KOMUNIKACJA

Remont linii 41: Zmiany na skrzyżowaniach

Jedne otworzą, drugie zamkną.

Zakończyły się prace w obrębie w obrębie skrzyżowań: Warszawska/Pietrusińskiego w Pabianicach i Łódzka/Nowa w Ksawerowie. Dlatego – zgodnie z zapowiedzią wykonawcy – będą przejezdne od 16 września.

Z kolei od 20 września (poniedziałek) zostanie wprowadzony kolejny etap Tymczasowej Organizacji Ruchu w Ksawerowie. Etap ten obejmuje zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej DW482 – ul. Łódzkiej, a także zamknięcie skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Bema.

Zmiana organizacji ruchu wynika z konieczności przebudowy fragmentu torowiska tramwajowego znajdującego się na przecięciu z drogą wojewódzką. Zdemontowane zostaną istniejące bariery, aby poprowadzić ruch starym śladem drogi oraz istniejącym łącznikiem do DW482.

Zakres zmian zilustrowano na załączonym .rysunku