KOMUNIKACJA

Remont tramwajowy: Zamkną kolejne skrzyżowania

Zmiany od jutra (poniedziałek, 11 stycznia). Zamknięte zostaną skrzyżowania z ul. Sienkiewicza i Parkową.

W związku z realizacją  projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów” od  11 stycznia (poniedziałek) w Ksawerowie zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu, związany z planowanym prowadzeniem prac wzdłuż ul. Łódzkiej w Ksawerowie (na odcinku od ul. Bema do ul. Jana Pawła II). Zamknięte zostaną skrzyżowania z ul. Sienkiewicza i Parkową. Równocześnie  od jutra otwarte zostaną dla ruchu skrzyżowania ul. Łódzkiej z ulicami Żytnią i Mały Skręt.