FAKTY

Rozpoczęła się deratyzacja. Uważajcie na swoje zwierzęta

Do 15 maja w Pabianicach potrwa obowiązkowa deratyzacja. Cel: zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy.

Na terenie miasta zostały wyłożone wyłożone preparaty do zwalczania gryzoni. Akcja deratyzacji polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, wolnostojących komórkach i pomieszczeniach gospodarczych przynależnych do zabudowy wielolokalowej, obiektach handlowych i przemysłowych, wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, lokalach gastronomicznych, hotelach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, żłobkach, przedszkolach i szkołach wszystkich typów, schronisku dla zwierząt, na terenach gospodarstw rolnych, w miejscach gromadzenia odpadów, a także w urządzeniach kanalizacji sanitarnej.
Właściciele, administratorzy, użytkownicy wieczyści zostali zobowiązani do  usunięcia przed rozpoczęciem deratyzacji z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkich
odpadów mogących stanowić pożywienie dla zwalczanych gryzoni wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni i umieszczenia w miejscach wyłożenia preparatów napisów ostrzegawczych o treści:

„UWAGA! Wyłożono preparat do zwalczania gryzoni!
Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”

Muszą także na bieżąco uzupełniać preparatu do zwalczania gryzoni, uprzątania padłe zwierzęta i przekazywania je do utylizacji, usunąć preparat do zwalczania gryzoni po upływie terminu deratyzacji.