FAKTY

Rusza system miejskiego monitoringu. Znajdzie się w nim ponad 40 kamer

Wykonawca (spółka Toya) w tym tygodniu rozpocznie przyłącza do sieci światłowodowej, a potem instalowanie kamer.

Wczoraj w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami spółki. Ustalono na nim, że ostateczny termin uruchomienia monitoringu to połowa lutego (Toya wystąpiła pod koniec ubiegłego roku o przedłużenie terminu ze względu na nieoczekiwane problemy techniczne napotkane przy układaniu światłowodów).

O przymiarkach ratusza do uruchomienia systemu kamer w mieście pisaliśmy w sierpniu 2017. W siedzibie SM przy ul. Narutowicza przygotowano pomieszczenie z dwoma stanowiskami obsługi umożliwiającymi obserwowanie obrazu, który jest obecnie przesyłany z 27 kamer znajdujących się na budynkach Urzędu Miejskiego przy Zamkowej, św. Jana i Narutowicza oraz w parku Słowackiego.

W mieście pojawi się dodatkowych 17 kamer (początkowo mówiło się o 20):

• skwer przy ul. Szarych Szeregów (1 kamera obrotowa)
• Warszawska/Kapliczna (3 kamery stałopozycyjne)
• Zamkowa/Kilińskiego/św. Jana (4 stałopozycyjne, 1 kamera obrotowa)
• pl. Stary Rynek (2 stałopozycyjne, 1 kamera obrotowa)
• Zamkowa/Łaska/Wspólna/Partyzancka (3 kamery stałopozycyjne, 1 obrotowa)
• Gawrońska/Nawrockiego/Mokra (1 kamera obrotowa)

Toya odpowiada za techniczną stronę przedsięwzięcia, w tym montaż, konserwację kamer i dostawę obrazu do centrum monitoringu w Straży Miejskiej.

Za najem kamer miasto będzie płacić comiesięczny czynsz w wysokości 6.400 zł.