FAKTY

Ruszają nabory do szkół i przedszkoli. Sprawdź, kiedy “dni otwarte”

Dodatkowe punkty za rodzeństwo w tej samej placówce i wielodzietność.

Od 3 do 28 lutego potrwa składanie zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, do publicznej wiadomości zostaną podane 16 marca. Rodzice mają czas do 19 marca, by potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki (w formie pisemnego oświadczenia) – to ważne, aby nie blokować miejsc w przypadku rezygnacji z danej szkoły. 20 marca poznamy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Pierwszeństwo w naborze mają dzieci zgłoszone z rejonu danej szkoły. Przyjęcie kandydatów spoza rejonu i spoza miasta nastąpi w przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc.

Kryteria dodatkowe: rodzeństwo w tej samej szkole – 3 pkt., rodzice dziecka pracują w pobliżu szkoły lub opiekunowie wskazani przez rodziców, zajmujący się nim pod ich nieobecność, mieszkają w pobliżu szkoły – 2 pkt., wielodzietność: troje i więcej dzieci – 3 pkt., inne uzasadnione okoliczności wskazujące na potrzebę uczęszczania ucznia do danej szkoły – 2 pkt.

Terminy Dni Otwartych:

• SP 1 – 12 lutego w godz. 14-16
• SP 3 – 21 lutego w godz. 17-19
• SP 5 – 5 lutego w godz. 15-17
• SP 8 – 19 lutego w godz. 16.30-18.00
• SP 9 – 6 lutego w godz. 16.30-18.00
• SP 14 – 20 lutego w godz. 16.30-18.30
• SP 15 – 11 lutego w godz. 16-18
• SP 16 – 13 lutego w godz. 17-19
• SP 17 – 7 lutego w godz. 16.30 – 18.30

Nabór do przedszkoli

• Od 3 do 14 lutego rodzice mogą składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci już uczęszczających do przedszkola.

• Od 24 lutego do 13 marca składanie wniosków w ramach rekrutacji.

• 24 marca wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

• Od 24 do 26 marca rodzice w pisemnym oświadczeniu powinni potwierdzić wybrane przedszkole.

• 6 kwietnia wywieszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

• Od 14 do 17 kwietnia wskazanie rodzicom innego przedszkola.

Nie zmieniły się kryteria dodatkowe ustalane przez samorząd: rodzeństwo w tym samym przedszkolu – 5 pkt., dziecko, którego rodzice lub rodzic samotnie wychowujący pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne – 3 pkt., deklarowana liczba godzin pobytu dziecka 8 godzin lub więcej – 2 pkt., dziecko uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do żłobka miejskiego w Pabianicach – 2 pkt., dziecko zamieszkujące w obrębie 1 km od przedszkola – 1 pkt.

Wniosek w ramach rekrutacji wystarczy złożyć raz, tzn. w jednej placówce, wpisując we wniosku trzy przedszkola w kolejności wyboru. Nie warto wskazywać więcej przedszkoli „dla zwiększenia szansy”, ponieważ będą rozpatrywane trzy. Rodzice są proszeni o potwierdzenie w terminie wybranego przedszkola, żeby nie blokować miejsca w pozostałych.

Liczba miejsc do rekrutacji będzie znana 24 lutego. Szacunkowo będzie ich ok. 500 – 550.