FAKTY

Są nowe przetargi na sportowe inwestycje

Poszukiwanie wykonawców długo wyczekiwanych obiektów idzie jak po grudzie. Czy wkrótce uda się rozpocząć budowę hali sportowej, areny lekkoatletycznej i szkutni?

Ogłoszone zostały ponowne przetargi na budowę hali sportowej przy SP 13 przy ul. Sempołowskiej i bieżni lekkoatletycznej na MOSiR-ze. Termin składania ofert to odpowiednio 23 marca i 16 marca.
Wielofunkcyjna hala sportowa powstać ma w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Do zagospodarowania jest teren we wschodnio-północnej części obiektu PTC (w miejscu starego basenu). Po stronie wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, rozbiórkowych, wykończeniowych oraz części infrastruktury zewnętrznej. Inwestycja obejmie przede wszystkim część główną z boiskami (piłka ręczna, piłka nożna halowa futsal, koszykówka, siatkówka, badminton) oraz zaplecze szatniowo-administracyjno-socjalne. Wybrany wykonawca będzie miał maks. 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy na wykonanie prac. Poprzedni przetarg został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty znacząco przewyższyła kwotę planowaną na sfinansowanie zamówienia.
Ponowne postępowanie (pierwszy przetarg został unieważniony) dotyczy też „budowy z przebudową areny lekkoatletycznej wraz z budową urządzeń i infrastruktury towarzyszącej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach”. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie projektu i wykonanie prac budowlano-instalacyjnych. Zakres obejmuje m.in. rozbiórkę betonowych trybun na skarpie, schodów i starych wiat dla zawodników, likwidację istniejących wokół bieżni skarp i profilowanie nowych, wyprofilowanie i naprawę fragmentów nawierzchni istniejącego boiska piłkarskiego, montaż wiat stadionowych, budowę nowych ogrodzeń, wykonanie trawników plus budowę infrastruktury technicznej. Główna część zamówienia obejmie budowę bieżni okrężnej o nominalnej długości 400 m wraz z ośmiotorową bieżnią do biegów sprinterskich na 100 m i 110 m ppł. Inwestycję prowadzi MOSiR, tak samo jak zamówienie na budowę budynku szkutni na Lewitynie wraz z infrastrukturą i układem drogowym. W tym przetargu wpłynęły 4 oferty.