FAKTY

Są pieniądze na wymianę “kopciuchów”

Miasto przeznacza 100 tys. zł na piece.

Program przewiduje dotację celową dla mieszkańców na wymianę węglowych źródeł ciepła. Procedura ma być maksymalnie uproszczona, trwa opracowanie zasad.

Przypomnijmy – z programu wymiany pieców węglowych w 2019 r. skorzystało 29 osób, najczęstsza była wymiana pieców węglowych na ogrzewanie gazowe, pula wynosiła 200 tys. zł. Procedura była maksymalnie uproszczona – wniosek miał tylko dwie strony, inwestycji nie trzeba było finansować całkowicie z własnych pieniędzy i czekać na ich zwrot, mieszkańcy otrzymywali dotację, z której musieli się rozliczyć. Wysokość dotacji wynosiła do 6 000 zł do zakupu i montażu źródła gazowego oraz do 2 376,36 zł do opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej;  do 7 000 zł do zakupu i montażu źródła na biomasę; do 7 000 zł do zakupu i montażu pieca węglowego. Zawarto 29 umów.

Szansą dla pabianiczan na skorzystanie z dopłat na wymianę pieców opalanych węglem był program „Kawka”. 30 listopada 2015 roku Urząd Miejski – za pośrednictwem WFOŚiGW w Łodzi – złożył wniosek o dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła na łączną kwotę  5,9 mln zł, z czego 3,4 mln to kwota dotacji. Chęć udziału w programie zgłosiło 230 prywatnych właścicieli nieruchomości, firmy oraz wspólnoty mieszkaniowe. Najbardziej popularna była zmiana ogrzewania na gazowe albo na kotły c.o., które spełniają normy ekologiczne i wymogi 5. klasy emisji. „Kawka” oferowała dofinansowanie do 65 proc. poniesionych kosztów związanych ze zmianą sposobu ogrzewania, m.in. koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji, zakupu i montażu nowych urządzeń do produkcji oraz demontażu starych. Niestety, UM otrzymał informację, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ostatecznie odstąpił od realizacji programu (CZYTAJ TUTAJ)

Pabianiczanie mogą też składać (i składają)  wnioski bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.