KOMUNIKACJA

Są wstępne koncepcje ścieżek rowerowych

Po zebraniu uwag od mieszkańców powstaną szczegółowe projekty.

Na stronie Urzędu Miejskiego w Pabianicach (https://um.pabianice.pl/artykuly/462/koncepcje-przebiegu-drog-dla-rowerow) pojawiły się wstępne koncepcje nowych dróg dla rowerów, z których skorzystamy jeszcze w tym roku.

Uwagi do nich można nadsyłać do 15 lutego na adres e-mail komunikacja@um.pabianice.pl.

Obecnie urzędnicy upublicznili koncepcje projektowe dla trzech etapów:
etap D – ulica Skośna i ulica Wiejska od Skrajnej do Miodowej,
etap G – ulice Bugaj i Kopernika od gen. Stefana “Grota” Roweckiego do ks. Piotra Skargi,
etap I – ulica Partyzancka od gen. Władysława Sikorskiego do Widzewskiej.

Projekt składa się z 8 etapów, oznaczonych literami od B do I. Opublikowane koncepcje opracował wykonawca projektu – Zakład Remontowo-Drogowy Sp. z o.o. Sp. k., natomiast jednostką projektową jest BUDOVIA Sp. z o.o. Sp. k.

Sukcesywnie będziemy publikowali koncepcje projektowe dla kolejnych etapów, z prośbą o opinie – mówi rzeczniczka ratusza Aneta Klimek.

Łącznie miasto zleciło zaprojektowanie i wybudowanie ponad 13 km dróg dla rowerów. Poza już opublikowanymi koncepcjami, w trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa budowy dróg dla rowerów na ul. Łaskiej, Wiejskiej (od Łaskiej do projektowanej ul. Popiełuszki), wzdłuż projektowanej ul. Popiełuszki (od Świetlickiego do Wiejskiej, wraz z odgałęzieniem w ul. Targową), Śniadeckiego, Szarych Szeregów, Moniuszki (od Wiejskiej do Szarych Szeregów), Jana Pawła II (od Wiejskiej do Świętokrzyskiej), Targowej (od Orlej do Jana Pawła II) i 20 Stycznia (od Stefana “Grota” Roweckiego do Rydzyńskiej).
Po zebraniu uwag do koncepcji powstaną szczegółowe projekty – budowlany i wykonawczy.

Projekt pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu państwa.

13 km ścieżek za 14 mln zł. Przetarg rozstrzygnięty