FAKTY

Senator i poseł bezprawnie użyli herbu powiatu w materiałach wyborczych

Starostwo wezwało kandydatów z PiS do niezwłocznego usunięcia chronionego prawem symbolu i przeprosin.

Na materiałach wyborczych senatora Macieja Łuczaka i posła Piotra Polaka znalazło się zdjęcie przedstawiające obu kandydatów. Ściskają sobie dłonie. Nad nimi jest napis: Zgoda buduje”, niżej: “Razem dla ziemi pabianickiej współdziałamy i pomagamy”. W centralnej części grafiki znalazł się herb powiatu. Na jego użycie parlamentarzyści nie mieli zgody, co spotkało się ze stanowczą reakcją Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Oto oświadczenie, jaki znalazło się na profilu FB urzędu:

W związku z bezprawnym zamieszczeniem w materiałach wyborczych kandydatów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej – Pana Piotra Polaka oraz Pana Macieja Łuczaka z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość chronionego prawem herbu Powiatu Pabianickiego, ustanowionego Uchwałą Rady Powiatu Pabianickiego nr XXXVII/281/09 z dnia 19 marca 2009r., działając w imieniu Powiatu Pabianickiego, na podstawie art. 24 Kodeksu cywilnego w związku z art. 113 i 109 Kodeksu wyborczego, wzywamy Kandydatów do Sejmu i Senatu Piotra Polaka oraz Macieja Łuczaka a także Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość do:

I. zaniechania naruszania dóbr osobistych Powiatu Pabianickiego, poprzez niezwłoczne, nie dalej niż w terminie 3-ech dni od daty otrzymania niniejszego wezwania usunięcie z wszelkich materiałów wyborczych Panów Piotra Polaka oraz Macieja Łuczaka umieszczonego bez wymaganej zgody herbu Powiatu Pabianickiego.

II. usunięcia naruszenia dóbr osobistych Powiatu Pabianickiego, poprzez niezwłoczne, nie dalej niż w terminie 3-ech dni od daty otrzymania niniejszego wezwania:
a) usunięcie z terenu Powiatu Pabianickiego wszystkich materiałów wyborczych Panów Piotra Polaka oraz Macieja Łuczaka zawierających herb Powiatu Pabianickiego
oraz
b) zamieszczenie oświadczenia w prasie lokalnej z powiatu pabianickiego oraz na lokalnych internetowych portalach informacyjnych z powiatu pabianickiego

o następującej treści:

„Kandydaci do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej – Piotr Polak i Maciej Łuczak z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość oraz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość przepraszają Powiat Pabianicki za bezprawne wykorzystanie w celach promocji w toku własnej kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu RP w 2019r. herbu Powiatu Pabianickiego, który stanowi dobro osobiste Powiatu Pabianickiego i nie może być wykorzystywany do celów politycznych przez żadną z partii politycznych”.

*****

Dbamy o jakość debaty publicznej. Jesteśmy przeciwko brudnej kampanii wyborczej.

Drodzy Czytelnicy, na lokalnym gruncie trwa kampania parlamentarna. Pod tematami mogącymi spowodować wzajemne, anonimowe obrzucanie się błotem będą wyłączone komentarze. Do dyskusji zapraszamy na nasz profil FB TUTAJ POST). Jednak osoby posługujące się fikcyjnymi kontami muszą liczyć się z tym, że ich komentarze zostaną usunięte.

Tagi: