Śpionek, Michalski, Jantoń i inni z dawnego cmentarza. Do wydobycia kolejne kości naszych przodków

Kości wykopane przy okazji remontu linii tramwajowej nie są anonimowe. Dotarliśmy do nazwisk osób pochowanych dwieście lat temu na terenie dawnego cmentarza na i wokół dzisiejszej ulicy Warszawskiej.  Adnotacje o pochówkach znajdują się w Księdze Zmarłych parafii św. Mateusza. Dokumentacją dysponuje Archiwum Archidiecezji Łódzkiej. Aby zdobyć wiedzę na temat naszych przodków, warto zapoznać się z … Czytaj dalej Śpionek, Michalski, Jantoń i inni z dawnego cmentarza. Do wydobycia kolejne kości naszych przodków