FAKTY

Stara „budowlanka” jak nowa

Do odrestaurowanego budynku wprowadzą się urzędnicy.

Ponad półtora roku trwał remont dawnej „budowlanki”, obiektu przy ul. Partyzanckiej 56, który przeszedł niesamowitą przemianę – w I etapie rozebrano budynki parterowe, m.in. starą salę gimnastyczną (81.674,89 zł), w II etapie dokonano termomodernizacji (3.435.296,32 zł). Doszły jeszcze roboty dodatkowe (instalacje hydrantowe i przeciwpożarowe) na sumę 64.938,60 zł. Łączny koszt inwestycji w latach 2016-2018 wyniósł 3.720.768,53 zł (kwota dofinansowania ze Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny to 1.353.449,12 zł).

Prace objęły: docieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym i stropodachu nad klatką schodową; docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz; naprawę pokrycia dachowego; ocieplenie ściany między częścią użytkową a poddaszem nieużytkowym; przebudowę pomieszczeń; montaż windy zewnętrznej; zagospodarowanie działki oraz placu parkingowego; wykonanie niezbędnych instalacji; wykonanie wentylacji mechanicznej. Odrestaurowano również elewację budynku według wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi. WKZ nakazał pozostawienie starej posadzki, jednego zabytkowego okna, jednych zabytkowych drzwi oraz poręczy przy klatce schodowej.

Uroczystośc przecięcia wstęgiWczoraj przy udziale władz samorządowych oraz osób zaangażowanych w remont odbyło się uroczyste otwarcie i zwiedzanie nowego budynku. W obiekcie znajduje się Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego, a lada moment wprowadzą się tu także urzędnicy z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

(Fot. Starostwo Powiatowe, red.)