FAKTY

Stracona szansa. Miasto słono zapłaci za rozbiórkę pomnika

Zgodnie z tzw. ustawą dekomunizacyjną pomnik Bojowników o Wyzwolenie Społeczne i Narodowe powinien zniknąć do 31 marca 2018, a wtedy Pabianice uzyskałyby zwrot kosztów z budżetu państwa.

Wojewoda Łódzki wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie obowiązku usunięcia pomnika Bojowników o Wyzwolenie Społeczne i Narodowe – dowiedział się portal pabianice.tv.

Do dnia 31 marca 2018 roku – tj. w terminie wskazanym w ustawie o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z dnia 22 czerwca 2017 r. – gminy mogły rozebrać obiekty, które nie były zgodne z ustawą oraz uzyskać zwrot kosztów rozbiórki.

Jej koszt nie jest na chwilę obecną znany.

Przypomnijmy, że 8 marca ub. roku na naszych łamach Ireneusz Krześnicki, dyrektor wydziału prawnego, nadzoru i kontroli w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim ostrzegł, że „jeżeli prezydent nie usunie pomnika w terminie, samorząd utraci prawo do zwrotu kosztów z budżetu państwa. Koszty poniesie budżet miasta”. Podkreślił też: „Pomnik w świetle prawa jest obiektem nielegalnym. Pan Grzegorz Mackiewicz ma tego świadomość. Powtarzam – problem Pana Prezydenta polega na tym, że jeżeli nie usunie go do 31 marca br., nie uzyska zwrotu kosztów z budżetu państwa i nie pomogą w tej sprawie żadne konferencje czy briefingi prasowe (…) zbyt późno podjął działania. Ustawa dekomunizacyjna w sprawie pomników weszła w życie 2 września ub. roku, było więc dostatecznie dużo czasu, aby załatwić wszelkie formalności związane z usunięciem monumentu z przestrzeni publicznej – w wyznaczonym terminie do 31 marca 2018″.

 TUTAJ CAŁY WYWIAD

Sprawa wyburzenia pomnika w kontekście dekomunizacji ma swoją historię i stała się przedmiotem szerokiej dyskusji. Zapraszamy do lektury naszych tekstów o pomniku – TUTAJ.

(Fot. red; na zdjęciu Bieg Niepodległości na tle pomnika Bojowników o Wyzwolenie Społeczne i Narodowe 11.11.2019)