FAKTY

Strażacy podsumowali działania ochotniczych jednostek

Druhowie interweniowali prawie tysiąc razy.

Uroczyste posiedzenie pabianickiego Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, na którym podsumowano działania w minionym 2019 roku, odbyło się w Dobroniu, w remizie tutejszej jednostki.

W 53 OSP na terenie naszego powiatu zrzeszonych jest w sumie 2238 osób (ub. roku było ich 2374), w tym 204 kobiety. Mamy 17 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, do których należy 150 chłopców i 73 dziewczyny. Z MDP do OSP przeszło 15 osób.

Działania druhów to nie tylko akcje ratowniczo-gaśnicze i wspieranie zawodowców – ZOSP RP to także m.in. organizacja manewrów i zawodów, Turniejów Wiedzy Pożarniczej (poprzedzonych szkoleniem młodzieży na letnim wypoczynku) czy organizacja obchodów oraz uroczystości własnych (np. Święto Strażaka, strażacka majówka). Związek pomaga również jednostkom w kwestiach prawnych i opracowywania regulaminów – wytycznych, wskazówek do codziennej działalności.

Tempa nabrały kursy szkoleniowe:

• podstawowe (39 absolwentów),

• z zakresu ratownictwa technicznego (12 absolwentów),

• na kierowców i konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (27 absolwentów),

• 52 druhów wzięło udział w kursach szkoleń medycznych,

• 39 druhów wzięło udział w szkoleniu w komorze dymowo-rozgorzeniowej w Sieradzu.

Ogółem OSP powiatu pabianickiego w 2019 roku interweniowały 987 razy. Najwięcej wyjazdów zaliczyły jednostki Konstantynowa Łódzkiego (190), Lutomierska (101) i Pabianic (97).

Łącznie na zabezpieczenie działalności ratowniczej OSP wydano 5.348.344. W tej kwocie są zakupy nowych samochodów pożarniczych:

• GBA Renault D16 dla OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim,

• GBA Volvo FL 280 dla OSP w Orpelowie gm. Dobroń,

oraz dwóch używanych:

• GBA Renault dla OSP Bechcice (z KP PSP w Pabianicach),

• lekki Ford Transit dla OSP Puczniew (z JRG 2 w Łodzi).