FAKTY

Strażnicy proszą o wyrozumiałość, bo muszą kontrolować noszenie maseczek

Na mocy zarządzenia wojewody z 9 grudnia pabianiccy strażnicy zostali włączeni do wspólnych patroli z funkcjonariuszami KPP Pabianice.

“Działania są związane z zapobieganiu rozprzestrzeniania wirusa SARS-Covid. W związku z powyższym prosimy mieszkańców Pabianic o wyrozumiałość i cierpliwość dotyczącą realizacji bieżących zgłoszeń” – napisali na Facebooku.

Niżej informacje ze strony pabianice.policja.gov.pl:

Znaczący wzrost liczby zakażeń i zgonów wywołanych pandemią koronowirusa wymusza podjęcie zdecydowanych i konsekwentnych działań zmierzających do zdyscyplinowania osób nie stosujących się do wprowadzonych obostrzeń. Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i respektowania przepisów prawa w tym zakresie, to jedno z priorytetowych zadań policji w czasie pandemii. Należy pamiętać, że osoby zakażone koronawirusem mogą przechodzić zakażenie bezobjawowo, a nie stosując się do obowiązku zasłaniania ust i nosa nieświadomie zakazić mogą osoby szczególnie podatne na ciężki przebieg infekcji. Odpowiedzialne zachowanie, a także bezwzględne podporządkowanie się obowiązującym zaleceniom pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców Pabianic i ościennych gmin.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach od początku wprowadzenia stanu pandemii konsekwentnie zwracają uwagę na wszelkie przejawy ignorowania m.in. nakazu zasłaniania ust i nosa. Policjanci rozmawiają z mieszkańcami i dyscyplinują osoby nie stosujące się do wprowadzonych zaleceń epidemiologicznych. Stróże prawa z przedstawicielami innych podmiotów na bieżąco sprawdzają sytuację w środkach komunikacji miejskiej, sklepach oraz innych miejscach gdzie należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa. Za niestosowanie się do wprowadzonych w tym zakresie przepisów grozi grzywna w wysokości nawet do 5 tysięcy złotych. Niezależnie od tego w przypadku rażących naruszeń policjanci wnioskować mogą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wszczęcie postępowania i ukaranie osób nie stosujących się do reżimu sanitarnego na drodze grzywny administracyjnej.

Policjanci przypominają:

Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju. Nos i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki.

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

na terenach nieruchomości wspólnych (np. na klatkach schodowych);

w autobusie, tramwaju i pociągu;
w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie;
w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu jest więcej niż jedna osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej);
w zakładzie pracy podczas bezpośredniego kontaktu z klientem/interesantem;
w kinie i teatrze;
u lekarza, w przychodni, szpitalu, salonie kosmetycznym i tatuażu;
w kościele i szkole, na uczelni;
w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie, itp.);

Od 1 listopada 2021 roku został wprowadzony obowiązek zasłaniania ust i nosa w szkołach i na uczelniach w czasie przerw między lekcjami i zajęciami, chyba że inaczej postanowi kierujący podmiotem.