FAKTY

Świeża krew w pabianickiej komendzie

Na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantów (12 kobiet i 44 mężczyzn), którzy rozpoczęli służbę 21 maja.

Rotę ślubowania złożyło czworo posterunkowych, którzy wstąpili w szeregi pabianickiej policji – to trzej mężczyźni w wieku 24, 32 i 34 lat oraz 21-latka. Przyrzekali m.in. „służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny (…) strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Już wkrótce adepci policyjni podejmą szkolenie w ramach kursu podstawowego. Po 6 miesiącach nauki i pozytywnym zakończeniu kursu powrócą do macierzystej jednostki i rozpoczną 3-letni okres adaptacji zawodowej.

Procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.