FAKTY

Szkoła specjalna bez dofinansowania na budowę boiska. Starostwo walczy dalej

Potrzebna inwestycja pod wielkim znakiem zapytania.

O konieczności jak najszybszego remontu boiska przy Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach pisaliśmy na początku grudnia ub. roku. To jedna z ostatnich betonowych płyt w naszym mieście, choć uczęszczają tu dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, w tym posiadające znacznie ograniczenia ruchowe. Ta szkoła powinna mieć nowoczesne boisko w pierwszej kolejności. Koszt jego budowy oszacowano zaledwie na 154 tys. złotych.

W naszym grudniowym tekście napisaliśmy o złożeniu wniosku do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na dofinansowanie tej inwestycji ze środków PFRON. Starostwo Powiatowe, pod które podlega placówka, zabezpieczyło nawet brakująca kwotę w budżecie na 2019.

Niestety, odpowiedź była odmowna. Powodem nie były błędy formalne czy merytoryczne we wniosku, ale brak środków, ich wyczerpanie. Urzędnicy zareagowali pismem do dyrekcji RCPS, w którym proszą o ponowne rozpatrzenie wniosku i podkreślają, że posiadają już gotowy projekt i dokumentację. Wkrótce powinni otrzymać odpowiedź.