FAKTY

Szkolenia dla mikroprzedsiębiorców

W każdy wtorek listopada urzędy skarbowe będą uczyć mikroprzedsiębiorców tworzenia i przesyłania plików JPK_VAT. Ze szkolenia można skorzystać w dowolnym urzędzie.

Od 1 stycznia 2018 roku ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączy do grona podatników, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, jako Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT). Obejmuje on zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres, a dane do jego utworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

Bezpłatne szkolenia przeprowadzą eksperci urzędów skarbowych w każdy wtorek listopada (7.11, 14.11, 21.11, 28.11) we wszystkich skarbówkach w Polsce (z wyjątkiem urzędów wyspecjalizowanych). Przedsiębiorcy mogą w nich uczestniczyć w dowolnych urzędach, również w tych, w których nie rozliczają się na co dzień.

Szkolenia w Urzędzie Skarbowym w Pabianicach będą odbywały się o godzinie 11.00 w sali nr 8 (budynek A).