FAKTY

Szkutnia na później. Co będzie szybciej?

Wydatkowanie ponad 18 mln z Funduszu Inwestycji Lokalanych rozłożone na 3 lata. Jeszcze w tym roku 1. 280.000 zł na  remonty dróg, infrastrukturę sportową i zaplecze kociarni.

Wniosek o przydzielenie całej puli z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych miasto złożyło 4 sierpnia. Chodzi dokładnie o 18.330.289 zł, które wpłynęły na konto ratusza. Prezydent Grzegorz Mackiewicz planuje otrzymane środki przeznaczyć na: poprawę infrastruktury rekreacyjno-sportowej miasta, np.: amfiteatr w parku Wolności: (3 mln), szkutnię na Lewitynie (do 5,1 mln) i poprawę infrastruktury technicznej, czyli: budowę dróg (ok. 2,5 mln), dokończenie kociarni – budowa drogi dojazdowej (160 tys.).

Propozycje muszą przegłosować radni. Wydatkowanie dotacji rozłożone zostało na 3 lata. W tym roku 1. 280.000 zostanie przeznaczonych na:

  • przebudowę dróg (1 milion złotych)
  • zagospodarowanie terenu zaplecza przy pawilonie dla kotów (160 tys. złotych)
  • budowę hali sportowej przy SP nr 13 (100 tys. złotych)
  • modernizacją boiska Orlik przy SP nr 3 (20 tys. złotych)

TUTAJ pełna lista propozycji.

(Fot. wizualizacja szkutni, jaka ma powstać na Lewitynie)