FAKTY

Prawo bliżej Ciebie: Kara pozbawienia wolności

Orzeczenie kary tego rodzaju uzasadniać powinny: stopień winy sprawcy, społecznej szkodliwości czynu oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które mają zostać osiągnięte w stosunku do skazanego, oraz potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Jeden z niedawnych artykułów cyklu „Prawo bliżej Ciebie” odnosił się do kwestii tymczasowego aresztowania. Wyjaśniłem wówczas, iż jest to jedynie środek zapobiegawczy […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Mały świadek koronny

Kto może być małym świadkiem koronnym? Jak oceniać dowód z jego wyjaśnień lub zeznań? Ogólnopolskie, jak i lokalne media rozpisują się w ostatnim czasie o bulwersującej sprawie mieszkańca naszego powiatu, który -zgodnie z przekazem medialnym- mimo szeregu wątpliwości dowodowych, miał zostać skazany za zarzucane przestępstwo na podstawie tzw. dowodu z zeznań lub wyjaśnień tzw. małego […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: “Reforma” mandatowa

Zgodnie z projektem zmian uchylone ma zostać prawo do odmowy przyjęcia mandatu karnego. – Proponowane zmiany w mojej ocenie należy ocenić krytycznie – pisze adwokat Dawid Zakrzewski. W ogólnopolskich mediach trwa obecnie szeroka dyskusja dotycząca projektowanej nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (projekt poselski – druk nr 866) i co za tym idzie nadchodzącej, […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Odpowiedzialność za zwierzę

Jakie mogą być konsekwencje materialne wyrządzenia szkody przez pupila? Wielokrotnie prasa lub telewizja dostarcza Nam informacji o przypadkach szkód wyrządzonych przez zwierzęta. Najczęściej dotyczy to zniszczonego mienia, zabrudzenia powierzchni lub budynku, ale zdarzają się też sytuacje dużo poważniejsze, gdy nieupilnowany czworonóg zaatakuje inne zwierzę albo, co gorsza, człowieka i wyrządzi mu krzywdę. Obok odpowiedzialność karnej, […]

PORADNIK

Koronaporadnik cz.5 – obostrzeń ciąg dalszy

Nadchodzący koniec roku to, niestety, jeszcze nie koniec epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i związanych z tym obostrzeń, które musimy znosić w codziennym funkcjonowaniu. 21 grudnia 2020 roku kolejny raz wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.2316). Zacznie ono obowiązywać dopiero od jutra, czyli […]

PORADNIK

Koronaporadnik cz.4 – praca zdalna w czasie kwarantanny lub izolacji

W ostatnim czasie, wraz ze znacznym i szybkim wzrostem liczby osób kierowanych na kwarantannę albo izolację w warunkach domowych, po stronie pracowników, jak i pracodawców, pojawił się istotny problem dotyczący tego, czy w tym czasie można w ogóle dalej świadczyć pracę w ramach pracy zdalnej i czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. W Internecie […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Tymczasowe aresztowanie-kara jeszcze przed wyrokiem sądu?

Ostatnie, głośne na całą Polskę, wydarzenia z Pabianic wzbudziły szereg kontrowersji – zwłaszcza wśród internautów. Adwokat Dawid Zakrzewski tłumaczy, czym jest tymczasowe aresztowanie. W jednej ze wspomnianych spraw, zgodnie z relacją mediów, zastosowano tymczasowe aresztowanie, w innej z kolei poprzestano na poręczeniu majątkowym oraz oddaniu podejrzanego pod dozór policji. Pojawiły się różne, skrajne komentarze internetowe, […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Koronaporadnik cz. 3 – maseczki i nowe obowiązki

Kto gdzie i kiedy musi osłaniać twarz? Kto jest z tego obowiązku zwolniony? W jakich okolicznościach można zdjąć maseczkę? Kilka tygodni temu na łamach cyklu „Prawo bliżej Ciebie” pojawił się już artykuł dotyczący obowiązku noszenia maseczek pod adresem: https://pabianice.tv/prawo-blizej-ciebie-maseczkowa-niepewnosc/. Sygnalizowałem wówczas, iż istnieje wątpliwość co do konstytucyjności regulacji nakładających taki obowiązek na obywateli (kwestia wprowadzenia […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Koronaporadnik cz. 2 – terminy sądowe w dobie COVID-19

Co zrobić, gdy mamy wyznaczony termin rozprawy sądowej albo gdy upływa wyznaczony przez sąd termin na złożenie pisma sądowego lub zgłoszenia dowodów w sprawie? W ostatnim artykule cyklu „Prawo bliżej Ciebie” poruszyłem temat kwarantanny i izolacji. Stany te wiążą się przede wszystkim z zakazem opuszczania miejsca pobytu (np. mieszkania lub izolatorium). Często też przebieg koronawirusa […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Koronaporadnik cz. 1 – kwarantanna i izolacja

Kwarantanna i izolacja to nie to samo. W ciągu poprzednich dwóch tygodni cykl artykułów „Prawo bliżej Ciebie” z przyczyn obiektywnych uległ czasowemu zawieszeniu. Sam, niestety, musiałem zmierzyć się z koronawirusem SARS-CoV-2. Stąd też na kwestię kwarantanny, izolacji i obowiązków z tym związanych, mogłem spojrzeć nie tylko przez pryzmat samych przepisów ustaw i rozporządzeń, ale również […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Konstytucyjne poniewczasie

Możliwa jest sytuacja, w której dany przepis obowiązuje przez wiele lat, jest stosowany przez organy władzy publicznej (np. sądy, urzędy), a dopiero po dłuższym czasie okazuje się, że jest on niezgodny z ustawą zasadniczą. W związku z wydaniem w dniu 22 października 2020 roku przez „Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej” rozstrzygnięcia w sprawie K 1/20, dotyczącej […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Maseczkowa niepewność

Maseczki należy nosić, nawet wobec wątpliwości odnośnie prawnego obowiązku ochrony twarzy. Ale co można zrobić, kiedy funkcjonariusz chce wypisać mandat albo już go przyjęliśmy? Zapraszamy do lektury kolejnego odcinka naszego poradnika. Dzisiejszy artykuł nie ma na celu promowania postaw kwestionujących obowiązek noszenia maseczek w czasie pandemii wirusa COVID-19. Niezależnie więc od kwestii konstytucyjności nałożonego na […]

FAKTY

Prawo bliżej Ciebie: Alimenty na dziecko

Po odcinku dotyczącym rozwodu i separacji zapraszamy do lektury artykułu na temat obowiązku alimentacyjnego. Kto jest zobowiązany do uiszczania alimentów? Alimenty, inaczej nazywane obowiązkiem alimentacyjnym, polegają na zapewnieniu uprawnionemu środków utrzymania, a w miarę potrzeb także środków wychowania. Obowiązek ten przyjmuje najczęściej formę pieniężną, czyli opiera się na finansowym uczestnictwie w utrzymaniu uprawnionego. Gdy uprawnionym […]