PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Zmiany w prawie o ruchu drogowym

Ostatni przed sezonem wakacyjnym odcinek cyklu „Prawo bliżej Ciebie” poświęcić trzeba niedawnym, dość istotnym zmianom, do których doszło w prawie o ruchu drogowym. Nowelizacja przepisów spowodowała, iż od 1 czerwca 2021 roku kierujący pojazdami obowiązani są wykazywać się dużą większą ostrożnością i starannością, aniżeli dotychczas .  Z kolei sytuacja pieszych stała się lepsza, zwłaszcza w […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Podanie wyroku do publicznej wiadomości

Kiedy stosowany jest ten środek? Konsekwencją przestępstwa może być nie tylko szkoda majątkowa pokrzywdzonego, ale także jego uszczerbek niemajątkowy, rozumiany jako krzywda, utrata dobrego imienia. Występkami, które najczęściej prowadzą do takiego skutku są: pomówienie, zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej, czy kradzież tożsamości (podszywanie się pod inną osobę). Szkoda taka podlega naprawieniu przede wszystkim w drodze stosownego […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Przedsąd jeszcze przed wyrokiem

Sam fakt, że w danej sprawie toczy się takie postępowania nie oznacza, że osoby w nim uczestniczące (np. przesłuchiwane w charakterze świadków) są sprawcami jakiegokolwiek przestępstwa. Wniesienie przez prokuraturę aktu oskarżenia do sądu również nie przesądza jeszcze o tym, że oskarżony jest sprawcą zarzucanego mu czynu. Obserwując Internet i zawarte na portalach artykuły dotyczące różnych […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Warunkowe umorzenie postepowania karnego

Postępowanie karne na etapie sądowym nie zawsze musi zakończyć się wydaniem wyroku skazującego lub uniewinniającego oskarżonego. W określonych sytuacjach możliwe jest  że sprawca nawet gdy dopuścił się zarzucanego mu przestępstwa, to wskutek zaistnienia pewnych okoliczności nie zostanie skazany i nie zostanie mu wymierzona kara – sąd może poprzestać wtedy na warunkowym umorzeniu postępowania karnego na […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Dozór elektroniczny

Na czym polega dozór elektroniczny? Jakie są przesłanki udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w takim systemie? – wyjaśnia adwokat Dawid Zakrzewski. W Polsce już od kilku lat kara pozbawienia wolności może być wykonywana nie tylko poprzez osadzenie skazanego w zakładzie karnym, ale może również przybrać formę dozoru elektronicznego wykonywanego jako dozór stacjonarny. Jest […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Konsekwencje prowadzenia po alkoholu

Adwokat Dawid Zakrzewski wyjaśnia, czym różni się “stan nietrzeźwości” od “po użyciu alkoholu” i jakich konsekwencji można się spodziewać. Niejednokrotnie, zwłaszcza w ostatnim czasie, możemy przeczytać w prasie lub w Internecie o kierowcach ujętych przez Policję w czasie prowadzenia pojazdów na tzw. podwójnym gazie. Takie czyny, niestety, należą do najczęściej popełnianych w Polsce przestępstw lub […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Mandat za spacer z psem bez kagańca lub smyczy

Pies powinien być wyposażony w takie środki, które realnie w danych okolicznościach umożliwią jego efektywną kontrolę i pozwolą na ustalenie osoby, pod której pieczą się znajduje.  W ostatnich dniach media informowały o istotnych zmianach w przepisach dotyczących zaostrzenia odpowiedzialności za wyprowadzanie na spacer psów bez smyczy lub kagańca. W artykułach zwracano przede wszystkim uwagę na […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: ochrona środowiska a odpowiedzialność za wykroczenie

Co musi właściciel posesji? Co grozi za wyrzucanie odpadów na pole lub do lasu? W ostatnim czasie w lokalnych mediach dominował temat segregowania śmieci oraz podwyżek z tytułu odprowadzania odpadów komunalnych. Jednocześnie poruszano jednak wątek związany z samym obowiązkiem składania tzw. deklaracji śmieciowych oraz konsekwencji wynikających z zaniechania tej powinności. Oprócz tego, kolejny raz mogliśmy […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Zakaz prowadzenia pojazdów

Do najczęściej orzekanego środka karnego, a zarazem najbardziej dotkliwego dla sprawcy w ujęciu praktycznym, zaliczyć należy zakaz prowadzenia pojazdów. Popełnienie przestępstwa skutkuje często nie tylko samym wymierzeniem kary przez sąd – obok kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności albo grzywny, o czym była mowa w poprzednich artykułach, możliwe jest orzeczenie jeszcze dodatkowych środków reakcji, takich jak […]

PORADNIK

Odpowiedzi na pytania zadane podczas dyżuru ekspertów

Prezentujemy pytania i odpowiedzi z dyżuru ekspertów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 26.02.2021r. pod patronatem pabiaNICE.tv Gdzie mogę przeczytać wyjaśnienia Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące zagadnień prawa pracy i bhp związanych z COVID-19? – Wyjaśnienia Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące zagadnień prawa pracy i bhp związanych z Covid-19 znajdują się na stronie pip.gov.pl w zakładce Stop COVID-19 […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Kara ograniczenia wolności

Wykonanie kary ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw. Ostatnie artykuły cyklu „Prawo bliżej Ciebie” miały na celu przybliżenie, czym są i na czym polegają kary pozbawienia wolności  oraz grzywna. Ostatnią, nieopisaną jeszcze przeze mnie, z kar przewidzianych w części ogólnej Kodeksu karnym jest kara ograniczenia wolności (nazywana […]

PORADNIK

Koronaporadnik cz.6 – obostrzenia do 14 lutego

Większość dotychczasowych ograniczeń, nakazów i zakazów utrzymanych zostanie co najmniej do dnia 14 lutego 2021 roku. Początek nowego miesiąca oznacza kolejne zmiany w zakresie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Od jutra, tj. od dnia 1 lutego 2021 roku, w życie wejdzie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 29 stycznia 2021 roku zmieniające […]

FAKTY

Prawo bliżej Ciebie: Kara pozbawienia wolności

Orzeczenie kary tego rodzaju uzasadniać powinny: stopień winy sprawcy, społecznej szkodliwości czynu oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które mają zostać osiągnięte w stosunku do skazanego, oraz potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Jeden z niedawnych artykułów cyklu „Prawo bliżej Ciebie” odnosił się do kwestii tymczasowego aresztowania. Wyjaśniłem wówczas, iż jest to jedynie środek zapobiegawczy […]