HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Dzieci zmuszane do siedzenia na świetlicy

(17.02.1935) Świetlica i przymus. Przed kilku dniami we wsi Jutrzkowice pod Pabjanicami “sanacja” utworzyła w szkole powszechnej świetlicę. Wobec tego, iż żadna z miejscowych organizacyj nie chce korzystać ze świetlicy, kierownik szkoły p. Piekarski nakazuje dzieciom przybywanie do świetlicy pod przymusem. Źródło: Orędownik, nr 39, s. 7 oprac. Marzena Zawodzińska CZYTAJ TAKŻE: Awanturnik i kłusownik […]

HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Awanturnik i kłusownik z wyrokami

(26.01.1935) Skazanie awanturnika. W dniu dzisiejszym sąd grodzki w Pabjanicach skazał Kazimierza Mruka na 1 miesiąc więzienia, za zniewagę przodownika P. P. w Pabjanicach. Zaznaczyć należy że Mruk znany jest policji ze swych kradzieży i oszustw i na gościnne występy bardzo często przyjeżdżał do Pabjanic. (26.01.1935) Za kłusownictwo. Wierzbowski Józef kilkakrotnie karany za kłusownictwo, w dniu dzisiejszym […]

HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Niemcy wyzyskiwacze

(5.02.1935) Nie otrzymują wypłaty. Robotnicy zatrudnieni w farbiarni Dobrzynka (Spółka Akcyjna Hadrian i Fulde) od kilku tygodni nie otrzymują zupełnie wypłaty. Robotnicy pomimo, że pracują, znajdują się w skrajnej nędzy. W sprawie tej winny zająć głos związki robotnicze, lub inspektor pracy. Źródło: Orędownik, nr 28bis oprac. Marzena Zawodzińska CZYTAJ TAKŻE: Areszt za plotkarstwo

HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Żydzi wyzyskiwacze

(2.08.1932) Żyd wyzyskiwacz. Robotnicy zatrudnieni w blichu przędzy Żyda Gerbarta przy ul. Warszawskiej 40, pracują ponad 8 godzin dziennie, przyczem zarobek ich wynosi zaledwie kilka złotych tygodniowo. Zwracamy na to uwagę inspektorowi pracy. Ubezpieczeni… po redukcji. Zredukowani robotnicy kwiaciarni Żyda Sztencla na Ksawerowie w bież. tygodniu kończą pracę. Jak dotąd, nie otrzymali oni należności za […]

HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Podejrzana pożyczka urzędnika

(27.01.1935) Inspekcja w kasie komunalnej. Od trzech dni w Pabjanicach bawi kilku rewidentów z Warszawy ze Zw. Komunalnego, którzy przeprowadzają rewizję w księgach pabianickiej Komunalnej Kasy Oszczędności. Rewizja odbywa się w związku z przekroczeniem kompetencyj przez b. komisarza rządowego Pabjanic Romana Jabłońskiego, który udzielił pewnej osobie pożyczki kilku tysięcy złotych bez porozumienia się z radą […]

HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Prezydent na czele Komitetu

(4.06.1937) W tych dniach powstał w Pabianicach Powiatowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży. Na czele stanął prezydent miasta p. Futyma. Celem komitetu jest przyjście z pomocą w okresie letnim najbiedniejszym dzieciom przez wysłanie ich na odpoczynek wakacyjny. Apelujemy do miejscowego społeczeństwa, aby jak najbardziej poparło tę akcję. Źródło: Orędownik oprac. Marzena Zawodzińska

HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Ucieczka robotników z pracy

O Pabianicach i okolicach tak wiek temu pisali dziennikarze. (1.01.1938) Robotnicy, zatrudnieni przy robotach kanalizacyjnych w firmie “Drogomost”, masowo opuszczają pracę, gdyż warunki atmosferyczne mocno dają się we znaki, tym bardziej, że niektórzy robotnicy nie są dostatecznie ubrani. Początkowo firma tolerowała masowe ucieczki, wydając robotnikom potrzebne zaświadczenia do uzyskania zasiłku ustawowego z Funduszu Pracy. Takie […]

HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Posady dla swoich

(26.01.1935) Posady dla swoich. Jak się dowiadujemy ze źródeł miarodajnych, od kilku dni wakuje posada w magistracie m. Pabjanic i w zakładzie elektrycznym. O posady te stara się kilku młodych zdolnych i przytem bardzo biednych ludzi. Czynniki decydujące tą sprawą nie chcą jednak przyjmować żadnego z tych kandydatów, zachowując te posadki dla swych młodych pupilków […]

HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Budżet miasta z owsem i spluwaczkami

Zajrzeliśmy do przedwojennego budżetu Pabianic. Budżet dotyczy Gminy Wydzielonego Miasta Pabianic lat 1938-39, a dokładnie okresu od 1 kwietnia 1938 do 31 marca 1939 roku. Plan dochodów i wydatków poprzedza zarys dziejów miasta i szczegółowe dane statystyczne. Dowiadujemy się np. że na terenie miasta znajdowały się dwa domy dla bezdomnych (przy ul. Karolewskiej 64 i Kościelnej […]

HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Areszt za plotkarstwo

O Pabianicach i okolicach tak wiek temu pisali dziennikarze. (26.01.1935) Helena Kostanowska i Józefa Nowakowa za rozsiewanie niewłaściwych wieści przeciwko Marjannie Kozioł, zam. przy ul. św. Rocha, po przesłuchaniu świadków zostały skazane: Kostanowska na 1 miesiąc aresztu i koszta, Nowakowa zaś na tydzień aresztu. Karę zawieszono obu niewiastom na 2 lata. Źródło: Orędownik oprac. Marzena […]

HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Propagandowe samochody i pochodnie

O Pabianicach i okolicach tak wiek temu pisali dziennikarze. (30.09.1937) XIV Tydzień L.O.P.P. (Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej) rozpoczęto w Pabianicach w sobotę, dnia 25 bm. objazdem motocykli z pochodniami po ulicach miasta. W niedzielę przejechały ulicami miasta samochody propagandowe, z których rozrzucano ulotki propagandowe L.O.P.P. Na ulicach miasta sprzedawano znaczki i samolociki na rzecz […]

HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: PTTK do likwidacji

O Pabianicach i okolicach tak wiek temu pisali dziennikarze. (30.09.1937) W piątek, dnia 1 października rb. o godz. 19.30 w lokalu własnym przy ul. św. Jana nr 1 odbędzie się walne zgromadzenie Polskiego Tow. Krajoznawczo-Turyst. Oddz. Pabianice. Porządek obrad przewiduje m.in. postanowienie zlikwidowania oddziału. Powodem takiego kroku ma być obojętność i brak zainteresowania i zrozumienia […]