FAKTY

Techniczne ciekawostki Pabianic: Spawanie szyn w ramach przebudowy linii 41

Rozpoczął się montaż toru na ul. Warszawskiej i Zamkowej. Jeden z etapów to spawanie. To skomplikowana czynność. Wykonują wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami. – Szyny blokowe spawane są za pomocą spawarek elektrycznych drutem spawalniczym w specjalnej osłonie. Każdy spaw jest szlifowany, a następnie sprawdzana jest poprawność jego wykonania za pomocą liniału i zestawu szczelinomierzy – […]

FAKTY KOMUNIKACJA

Techniczne ciekawostki Pabianic: Podstacja trakcyjna “Duży Skręt” wczoraj i dziś

Remont linii 41 obejmuje budowę dwóch podstacji trakcyjnych. Na zdjęciu w tle widać nowy budynek, na pierwszym planie – stary. Podstacja trakcyjna to ważny element infrastruktury, niewidoczny dla pasażera komunikacji, a jednoczenie niezbędny w całym systemie. O budowie jednej z nich poinformowała spółka PROGREG InfraCity , która stoi na czele konsorcjum odpowiedzialnego za historyczny remont. […]

HISTORIA

Wiadomo, jak wyglądały kilkaset lat temu Pabianice u zbiegu Starego Rynku i Gdańskiej

Przebudowa linii 41 przyczynia się do poznania dziejów Pabianic. Archeolodzy odkrywają, a muzealnicy wyjaśniają, jak zorganizowali miasto nasi przodkowie. “W ostatnich dniach pojawiają się informacje o nowych odkryciach dokonywanych przy okazji inwestycji tramwajowej w rejonie mostu na Dobrzynce i sąsiadujących z nim budynków. Interesujący jest m.in. wąski wykop z brukiem kamiennym, ciągnący się przed budynkiem […]

FAKTY

Ciągłe kolizje z siecią uzbrojenie podziemnego. Konieczne wstrzymywanie prac

PROGREG InfraCity Sp. z o. o., lider konsorcjum przeprowadzającego remont linii 41, poinformował o występujących kolizjach sieci uzbrojenia podziemnego z nowo budowaną infrastrukturą. Obok badań archeologicznych to kolejny ważny element etapu budowy, na który nie ma wpływu, a jednocześnie bardzo utrudniający wykonywanie zaplanowanych prac. Niżej informacja wykonawcy: “W Pabianicach, jak się okazało, mamy bardzo dużo […]

KOMUNIKACJA

Uwaga, kolejny etap remontu. Ograniczenia, objazdy, rozkłady

Od poniedziałku dalszy etap przebudowy linii tramwajowej w Ksawerowie. Zmiana organizacji ruchu. Od 8 listopada (poniedziałek) w związku z zakończonymi pracami otwarty zostanie łuk DW482 oraz skrzyżowanie z ul. Bema. Jedocześnie w wyniku konieczności prowadzonych dalszych etapów prac, zamknięty zostanie odcinek ul. Łódzkiej – łącznik pomiędzy ul. Łaską (DW482) a ul. Łódzką w Ksawerowie. Wygrodzony […]

FAKTY HISTORIA

Kolejne groby na Warszawskiej

Wykonawca wielkiego remontu poinformował o postępach prac archeologicznych, które miały miejsce w październiku. Na ulicy Warszawskiej na skrzyżowaniu z ulicą Kapliczną przeprowadzono badania archeologiczne na obszarze 2 arów. Była to kontynuacja badań z czerwca. Odkryto 5 grobów. -Zdaniem archeologów wydaje się, że uchwycono zachodni skraj cmentarza – mówi Małgorzata Wilczek, kierownik działu przygotowania i realizacji […]

FAKTY

Pomnik przyrody przedłuża remont linii tramwajowej

Ogromny i bardzo stary klon srebrzysty “pamięta” wiele pokoleń ksawerowian. Jest jako pomnik przyrody chroniony prawem. Podczas wielkiego remontu nie może ucierpieć nawet jeden jego korzonek. W Pabianicach szczątki, bomba, stara droga czy kable stanęły na drodze historycznego remontu. Tymczasem w Ksawerowie mają problem z drzewem. Jedyny w gminie pomnik przyrody na wysokości pnia 130 […]

KOMUNIKACJA

Zamykają najstarszą część miasta. Archeolodzy w pełnej gotowości

Zamknięcie wynika z konieczności rozpoczęcia prac przy rozbiórce istniejącego mostu na rzece Dobrzynce oraz wykonania badań archeologicznych. Wykonawca przebudowy linii tramwajowej  informuje, iż w wyniku postępujących robót budowlanych związanych z przebudową układu torowo – drogowego od 3 listopada 2021 r. (środa) rozpocznie się kolejny etap prac i zamknięte dla ruchu zostaną ulice Stary Rynek i […]

HISTORIA

Odkrycie w Zamkowej dawnej drogi prowadzi do fascynujących wniosków

“Można przyjąć, iż mamy do czynienia z zejściem z mostu zachodniego na drogę folwarczną prowadzącą do stodół folwarcznych zlokalizowanych w rejonie dzisiejszej Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej i parku przy kościele św. Piotra i Pawła” – piszą historycy z Muzeum Miasta Pabianic. W ulicy Zamkowej podczas prac ziemnych związanych z przebudową układu torowo-drogowego na długości […]

FAKTY PORADNIK

Kto stracił dochody przez remont, może wystąpić o ulgę w zapłacie podatku

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na ul. Zamkowej, Warszawskiej i Łaskiej, wzdłuż których przebiega remont linii tramwajowej, mogą wystąpić o ulgę w zapłacie podatku od nieruchomości, jeśli odczuli znaczny spadek dochodów na skutek utrudnień związanych z remontem. Ulga w podatku od nieruchomości może dotyczyć odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości podatkowej. W ostatnim przypadku […]

FAKTY

Dokopali się do starych Pabianic [ZDJĘCIA ZNALEZISK]

W ulicy Zamkowej podczas prac ziemnych związanych z przebudową układu torowo-drogowego na długości około 20 metrów odkryto relikty drogi wymoszczonej dranicami, a także znaleziono monety i fragmenty ceramiki z XVIII/XIX wieku. Znaleziska nie było wskazane w żadnej dokumentacji. Na Zamkowej sensacja. Prace archeologiczne w tym rejonie rozpoczęły się wczoraj ( 26.10.). – Na dzień dzisiejszy […]

KOMUNIKACJA

Techniczne ciekawostki Pabianic: Wyniesione przystanki

Zaglądamy na plac budowy. Nowy peron na przystanku tramwajowym Łaska / Tkacka jest wyniesiony na wysokość 25 cm. Tak też będą wykonane pozostałe perony tramwajowe. Wcześniej przystanek w tym miejscu był równo z poziomem szyn. Wyniesione przystanki ułatwią wsiadanie do tramwajów zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnym. To nie koniec udogodnień na przystankach. Dojścia do peronów […]

FAKTY

Wielki remont wkracza do najstarszej części miasta. Co z komunikacją?

Od jutra (4 października) początek rozbiórki torowiska na odcinku między Sobieskiego a Piłsudskiego. Wykonawca rozpocznie od rozbiórki istniejącej nawierzchni torowiska i jezdni. Potem przystąpi m.in. do robót ziemnych, przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego, przebudowy oświetlenia ulicznego, budowy warstw konstrukcyjnych torowiska i jezdni. Zakres prac obejmuje również rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Dobrzynce oraz budowę nowego przepustu […]