FAKTY

Tarcza antykryzysowa: są pieniądze do wzięcia. PUP ogłosił nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach otrzymał 16 mln zł na realizację zadań z zakresu tarczy antykryzysowej. Dziś ruszył nabór na dofnansowania.

Oto komunikat:

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków o:

  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanego na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych przyznawanego na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych przyznawanego na podstawie art. 15zze ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Nabór wniosków będzie trwał od 18 KWIETNIA 2020 r. do 4 MAJA 2020 r. włącznie

(Uwaga, wnioski złożone przed 18.04.2020 oraz po 04.05.2020 nie będą rozpatrywane)

Urząd przewiduje po zakończeniu niniejszego naboru ogłaszanie kolejnych naborów o dofinansowanie. Ponadto informuje, iż środki na pomoc w ramach tarczy antykryzysowej są nielimitowane.

Wnioski można składać w jeden z następujących sposobów:

WERSJA PAPIEROWA, która składa się z:

– 2 egzemplarzy umowy z załącznikami,
– kalkulatora spadku obrotów (jeśli dotyczy)

Na etapie składania wniosku umowa musi być już podpisana przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie. Niepodpisanie umowy będzie skutkowało koniecznością ponownej wizyty w urzędzie celem podpisania umowy.

Wnioski należy wrzucić w dni robocze w godzinach 8.00-14.00 do skrzynki wystawionej przed Powiatowym Urzędem Pracy w Pabianicach z napisem „TARCZA ANTYKRYZYSOWA” lub wysłać na adres :

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
95-200 Pabianice
ul. Waryńskiego 11
z dopiskiem „Tarcza antykryzysowa”

WERSJA ELEKTRONICZNA, którą składać należy poprzez platformę praca.gov.pl lub e-PUAP (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym). Do wersji elektronicznej należy załączyć podpisane i zeskanowane dokumenty tj.: umowę wraz z załącznikami, kalkulator spadku obrotów (jeśli dotyczy)

UWAGA!

Kalkulator służący do obliczania wartości spadku obrotów należy wypełniać wyłącznie w formularzu (arkusze Excel) i dołączyć wydrukowany i podpisany do umowy. Nie należy wypełniać odręcznie danych na pustym wydruku kalkulatora!

Dokumenty obowiązujące do złożenia w ramach naboru znajdują się w:

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Dofinansowanie części części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach w godzinach 8.00-14.00 pod numerami telefonu: 42 22 54 298, 42 22 54 277.

Z uwagi na dużą liczbę telefonów urząd prosi o cierpliwość i kierowanie zapytań także drogą elektroniczną na adres pomoc.koronawirus@puppabianice.pl

CIĄGLE TRWA NABÓR WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ NISKOOPROCENTOWANĄ W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ.

W związku z dynamiczną sytuacją dotyczącą realizacji instrumentów tarczy antykryzysowej należy uważnie śledzić informacje na stronie internetowej pabianickiego PUP.